Aspergillus fumigatus galaktomannan antigén

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Detekcia aspergilového antigénu galaktomananu v sére môže spolu s inými diagnostickými postupmi – napríklad s mikrobiologickou kultiváciou, s rádiografickým zobrazením a pod. – napomôcť pri diagnostike invazívnej aspergilózy.
Cena za 1 vyšetrenie
4,10 eur
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
K infekciám plesňami Aspergillus dochádza po inhalácii spór Aspergillus, ktoré sú prítomné v životnom prostredí. Najvážnejšie infekcie dnes predstavujú invazívne formy, hlavne u neutropenických pacientov po onkologickej liečbe a u pacientov liečených imunosupresívami a kortikosteroidmi. Invazívna aspergilóza reprezentuje spektrum klinických jednotiek, ktoré vznikajú následkom defektnej alebo nadmernej imunitnej odpovede na hýfy kolonizujúce sinopulmonálny systém. Zvyčajnou bránou vstupu do organizmu je dýchací systém, preto je aj najčastejšou klinickou manifestáciou invazívnej aspergilózy jej pľúcna forma. Pri pľúcnej aspergilóze sú častým, ale nešpecifickým nálezom horúčka, kašeľ a dýchavica. Invázia do ciev sa môže prejavovať ako pleuritická bolesť na hrudníku v dôsledku pľúcneho infarktu alebo ako hemoptýza, ktorá je typická pre aspergilové pneumónie. Devastujúcim následkom diseminovanej aspergilózy je postihnutie CNS, ktoré sa môže prejavovať kŕčmi alebo lokálnymi neurologickými príznakmi z útlaku alebo z cievnej mozgovej príhody. Aspergilóza sa môže vyskytnúť aj u nedonosených novorodencov, pričom najčastejším miestom postihnutia je koža.
Indikácia VšZP
001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 017; 019; 025; 029; 031; 032; 051; 104; 156; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 341;
Indikácia Union
001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 017; 019; 025; 029; 031; 032; 051; 104; 156; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 341;
Indikácia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t .č. nie je k dispozícii
Interferencia
Silno hemolytické, ikterické a lipemické sérum.
Použiteľnosť pre prax
V praxi je niekedy náročné odlíšiť infekciu od kolonizácie a aj v prípade invazívnej aspergilózy je hranica medzi nimi veľmi jemná.

Negatívne výsledky nevylučujú diagnózu invazívnej aspergilózy, preto treba pri podozrení na ochorenie test opakovať. Pozitívny aspergilový nález vo viac než dvoch vzorkách krvi sa uplatňuje najmä u pacientov s najvyšším rizikom. Dynamika (vzostup alebo pokles) koncentrácie galaktomananu je využiteľná ako ukazovateľ liečebného úspechu alebo zlyhania. Falošne pozitívne výsledky môže spôsobiť skrížená reaktivita s ďalšími hubami, ktoré majú v bunkovej stene podobný galaktomanan ako Aspergillus.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napríklad so separačným gélom).
Krv treba po odbere uchovávať pri izbovej teplote (20 – 25 °C) a čo najskôr ju odoslať do laboratória. Ak sa predpokladá, že vzorku nebude možné dopraviť do laboratória v deň odberu, treba zabezpečiť jej centrifugáciu. Odseparované sérum treba skladovať pri teplote 2 – 8 °C počas 3 dní, na dlhodobejšie skladovanie treba sérum zmraziť pri teplote -17 až -20 °C.
Referenčné rozpätie
< 0,50 negatívne|≥ 0,50 pozitívne