ATA, protilátky proti epitelu alebo koloidu štítnej žľazy pri autoimunitnom ochorení štítnej žľazy (AITD)

Metóda
IF (nepriama)
Význam stanovenia
Autoimunitné ochorenie štítnej žľazy (autoimmune thyroid disease, AITD) zahŕňa viaceré formy spojené s výraznými poruchami jej funkcie (hypertyreóza, hypotyreóza alebo oboje). Najčastejšie sa vyskytujú Gravesova-Basedowova choroba, Hashimotova tyreoiditída, tyreoiditída u žien po pôrode (5 – 6 % pôrodov) ako aj tyreoiditídy vyvolané environmentálnymi vplyvmi.
Cena za 1 vyšetrenie
25 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Autoprotilátky môžu reagovať s obsahom folikulov (koloid) alebo s ich epitelovou výstelkou. Súčasťou koloidu tvoriaceho obsah folikulov sú trijódtyronín (T3) a tyroxín (T4) naviazané na tyreoglobulín (Tg), voči ktorému sú namierené anti-tyreoglobulínové protilátky (anti-Tg). Tyreoidálna peroxidáza (TPO) je základný enzým pri syntéze tyroxínu, ku ktorej dochádza v epiteli folikulov. TPO jóduje aminokyselinu tyrozín, čím vznikajú monojódtyrozín a dijódtyrozín tvoriace podjednotky trijódtyronínu. TPO bola pôvodné opísaná pod názvom mikrozómový antigén folikulov. Protilátky proti TPO sa vyskytujú pri Hashimotovej tyreoiditíde (75 %), pri Gravesovej-Basedowovej chorobe ako aj u pacientiek s poruchami funkcie štítnej žľazy po pôrode. Protilátky proti receptoru pre tyreoideu stimulujúci hormón (TSH-R) sa viažu na tento receptor, čím vznikajú poruchy vyplývajúce z blokovania funkcie TSH (tyreoideu stimulujúci hormón hypofýzy). Na druhej strane anti-TSH-R napodobňujú konformáciu TSH, takže majú aj stimulačný účinok. Molekula TSH-R je typický transmembránový proteín z rodiny receptorov asociovaných s G-proteínom; nachádza sa v membráne buniek epitelovej výstelky folikulov. Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné ochorenie štítnej žľazy, • tyreoiditída Hashimoto, • Gravesova-Basedowova choroba, • poruchy štítnej žľazy po pôrode, • hypo alebo hypertyreóza nejasnej etiológie.
Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Diferenciálna diagnostika tyreoiditíd, respektíve dysfunkcií štítnej žľazy.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, kým dôjde k transportu do laboratória.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.