Autoprotilátky proti inzulínu

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Diabetes mellitus (DM) 1. typu postihuje väčšinou mladých ľudí. Ide o skutočný defekt inzulínu, vyvolaný deštrukciou β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Za príčinu je považovaný autoimunitný proces. Autoprotilátky proti inzulínu (IAA, inzulin autoantibodies) sa objavujú ešte v preklinickom štádiu DM 1. typu.
Cena za 1 vyšetrenie
4,38 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Autoprotilátky proti inzulínu (IAA) sú zložkou skupiny islet cell autoantibodies (ICA) spolu s protilátkami proti dekarboxyláze kyseliny glutamovej (anti-GAD protilátky) a protilátkami proti tyrozínovým fosfatázam (v reťazci Alpha medical vyšetrujeme všetky uvedené typy protilátok, ktoré sú na žiadanke uvedené v časti „autoprotilátky“). Na odlíšenie medzi jednotlivými typmi DM je vhodné súčasné vyšetrenie všetkých toch spomínaných protilátok. Stanovenie autoprotilátok proti inzulínu je významné v nasledujúcich prípadoch: • posúdenie rizika vývoja DM 1. typu • inzulínová rezistencia • vyhľadávanie vhodných darcov na transplantáciu pankreasu
Indikácia VšZP

001; 007; 040; 048; 050; 060; 064; 140; 153; 154

Indikácia Union

001; 007; 040; 048; 050; 060; 064; 140; 153; 154

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
1x za mesiac
Interferencia

Silná hemolýza, lipémia a niektoré lieky.

Použiteľnosť pre prax
Autoprotilátky proti inzulínu sú prítomné v krvi pacientov aj pred klinickým začiatkom ochorenia, a tak sú diagnosticky užitočné nielen pri definovaní typu DM (pri klinickej manifestácii), ale aj z hľadiska prognózy rozvoja DM 1. typu pri dosiaľ chýbajúcej symptomatológii. Riziko rozvoja u príbuzných s pozitivitou týchto autoprotilátok je asi 5 %. Prítomnosť protilátok nemusí nutne znamenať progresiu k diabetu, môžu byť prítomné i prechodne. Zistilo sa, že autoprotilátky proti inzulínu môžu byť prítomné aj u pacientov s DM 2. typu, a to u približne 5 – 30 % pacientov s touto diagnózou.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C . V laboratóriu je sérum separované centrifugáciou. Stabilita v sére je 5 dní pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že vzorku nie je možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť separáciu séra odstredením a sérum uskladniť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
< 1 negatívne
≥ 1 pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.