Ceruloplazmín

Metóda
Turbidimetria
Význam stanovenia
Hodnota koncentrácie ceruloplazmínu v sére poskytuje informácie dôležité pre diagnostiku porúch metabolizmu medi.
Cena za 1 vyšetrenie
2,50 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Ceruloplazmín sa syntetizuje v pečeni a uvoľňuje sa do krvného obehu po zabudovaní medi. Je to transportná bielkovina pre meď (transportuje až 95 % medi, väzbou medi na ceruloplazmín sa znižuje jej toxicita) a bielkovina akútnej fázy zápalu. Koncentrácie ceruloplazmínu v sére klesajú v prípade nedostatočného príjmu medi potravou vrátanie malabsopcie. Hladina sa zvyšuje pri akútnych a chronických zápaloch.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 019; 031; 040; 043; 045; 048; 049; 060; 104; 140; 145; 154; 156; 216; 331; 329

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 019; 031; 040; 043; 045; 048; 049; 060; 104; 140; 145; 154; 216; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
1x zatýždeň, 1x za deň
Frekvencia Union
1x za týždeň
Frekvencia VšZP
1x za týždeň
Interferencia

Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika Wilsonovej choroby (AR dedičná porucha), Menkesovej choroby uzlíčkových vlasov (X-viazaná dedičnosť), deficitu medi pri totálnej parenterálnej výžive a oxidačnom strese.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Aspoň 48 hodín pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie). Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 3 dni. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
0,20 – 0,60 g/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.