Cholínesteráza

Metóda
Kinetická metóda
Význam stanovenia
Acetylcholínesteráza/Cholínesteráza (CHE) je enzým štiepiaci estery cholínu. Zodpovedá za rýchlu hydrolýzu acetylcholínu na cholín a acetát. Rozoznávame špecifickú cholínesterázu (erytrocyty, CNS) – štiepi len acetylcholín a nešpecifickú (ostatné orgány) – štiepi aj iné aryl a alkyl estery. Biologická funkcia cholínesterázy nie je presne známa . Vzniká v ribozómoch pečeňových buniek a je secernovaná do krvi. Znížená aktivita CHE v sére je patologická.
Cena za 1 vyšetrenie
1,50 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Sérová cholínesteráza slúži ako indikátor možnej otravy insekticídmi. Stanovuje sa ako ukazovateľ pečeňovej funkcie a pri poruche proteosyntézy pri ťažkých hepatopatiách. V predoperačnom skríningu je cholínesteráza používaná na odhalenie pacientov s atypickou formou enzýmu, keď je takto u pacientov možné predchádzať predlženej apnoe spôsobenej zníženou elimináciou svalových relaxantov.
Indikácia VšZP

001; 002; 006; 007; 008; 019; 020; 025; 031; 032; 048; 060; 216; 331; 329; 323

Indikácia Union

001; 002; 006; 007; 008; 019; 020; 025; 031; 032; 048; 060; 216

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
1x za deň
Frekvencia Union
2x za deň
Frekvencia VšZP
2x za deň
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Znížené hladiny CHE je možné nájsť pri intoxikácii orgánofosfátmi, hepatitídach, cirhóze, infarkte myokardu, akútnych infekciách a atypických fenotypoch tohto enzýmu, ťazkých ochoreniach spojených s hyperkatabolizmom, pri progresívnej svalovej dystrofii a pri ťažkých anémiách – hypochrómnej a pernicióznej. Zvýšené hodnoty aktivity CHE sú menej obvyklé a nemajú veľký diagnostický význam. Vyskytujú sa u chorých s vystupňovanou proteosyntézou (nefrotický syndróm, abúzus alkoholu, alkoholická steatóza pečene, diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie, fáza uzdravovania po hepatitíde, psoriáza a iné).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené 2 dni pri teplote 2 až 8 °C. Sérum je možné skladovať 1 mesiac pri teplote 4 – 8 °C, respektíve 1 rok pri teplote -20 °C. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu (ani do 1 mesiaca od odberu), je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
muži: 0,46 – 1,74 g/l
ženy: 0,46 – 1,42 g/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.