Cystatín C

Metóda
PETIA
Význam stanovenia
Cystatín C (CYSC) je nízkomolekulárny proteín (13kDa), ktorý patrí do rodiny inhibítorov cysteínových proteáz. Je prítomný vo všetkých ľudských jadrových bunkách a jeho produkcia je vo veku 1 – 50 rokov konštantná. V glomeruloch je voľne filtrovaný, v proximálnych tubuloch reabsorbovaný a katabolizovaný. Tieto vlastnosti z neho robia ideálny marker renálnej funkcie. Hladiny CYSC nie sú ovplyvnené pohlavím ani svalovou hmotou, jeho koncentrácia je závislá takmer iba na GFR. Produkcia CYSC môže byť narušená podávaním vysokých dávok glukokortikoidov (↑ CYSC) a poruchami funkcie štítnej žľazy. Produkcia CYSC klesá pri hypotyreóze a stúpa pri hypertyreóze. Dve metaanalýzy poukázali na to, že CYSC je spoľahlivejším markerom včasných štádií poškodení obličiek než sérový kreatinín.
Cena za 1 vyšetrenie
8,30 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vyšetrenie CYSC je čím ďalej, tým viac akceptované ako včasný marker chronických ochorení obličiek. Vyšetrenie môže byť indikované u pacientov s už preukázaným poškodením obličiek alebo u pacientov, u ktorých existuje podozrenie na toto ochorenie alebo v prípadoch, keď je vyšetrenie sérového kreatinínu kontraindikované vzhľadom na veľkosť svalovej hmoty, diétu, a iné stavy (napríklad cirhóza pečene), ktoré nepriaznivo ovplyvňujú koncentráciu sérového kreatinínu.
Indikácia VšZP

001; 007; 012; 025; 049; 050; 060; 063; 064; 153; 155; 163; 323

Indikácia Union

001;002; 007;008;009; 012;013;020; 025; 045;049; 050; 060; 063; 064; 153;154; 155; 163

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
2x za mesiac
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Monitoring renálneho poškodenia a hlavne u starších osôb aj ako včasný marker renálnej dysfunkcie. Štúdie poukazujú na spojitosť medzi zvýšenými hladinami CYSC a zvýšeným rizikom morbidity a mortality na KVO.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Plná krv je stabilná dva dni. Sérum chladené pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 7 dní a zmrazené pri -20 °C až tri mesiace.
Referenčné rozpätie
0 – 1 rok: 1,61 – 2,59 mg/l 1 – 18 rokov: 0,57 – 1,38 mg/l 18 – 50 rokov: 0,57 – 1,22 mg/l > 50 rokov: 0,70 – 1,55 mg/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.