Dôkaz vysokorizikových HPV DNA

Metóda
Metóda Hybrid Capture 2 – hybridizačná metóda so zosilneným chemiluminiscenčným signálom pre kvalitatívnu detekciu 13 typov vysokorizikových HPV.
Význam stanovenia
HPV je heterogénna skupina vírusov (je známych viac než 100 typov), ktoré infikujú epiteliálne bunky pokožky a slizníc laryngeálnej a anogenitálnej oblasti. HPV typy 16 a 18 sú spájané s vysokým rizikom rakoviny krčka maternice – riziko je asi o 40 % vyššie v porovnaní s inými typmi HPV. Typy HPV 31, 33 a 35 sú spájané so stredným stupňom rizika, keďže v dlaždicovo-bunkových intraepiteliálnych léziách vysokého stupňa sú tieto typy detegované častejšie než v nádoroch. Vyvolanie rakoviny krčka maternice pôsobením týchto HPV typov je preto menej pravdepodobné v porovnaní s prítomnosťou HPV 16 alebo 18. Týchto 5 typov zodpovedá približne 73 % infekcií. Ďalšie typy HPV – 39, 45, 51, 52, 58, 59, 68 – boli identifikované ako zásadné typy HPV, ktoré sú prítomné v zvyšnom podiele lézií. Tieto typy sa zaraďujú medzi HPV s vysokým a stredným rizikom. Rozdelenie HPV je založené na ich relatívnej distribúcii v rôznych kategóriách histopatologickej diagnózy. U mužov: výpovedná hodnota vyšetrenia sa zvyšuje pri odbere materiálu z miest makroskopicky zjavných lézií suspektných z infekcie HPV.
Cena za 1 vyšetrenie
55 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno, za striktného dodržania podmienok indikácie (iba ženy)
Relevancia vyšetrenia
Vírusové HPV spôsobujúce genitálne lézie sú bežne prenášané pohlavným stykom. Vysoké percento infekcií sexuálne aktívnych žien vo veku do 25 – 30 rokov prebehne bez následkov – vírus je eliminovaný imunitným systémom. Riziko karcinómu cervixu narastá pri perzistentnej infekcii HPV trvajúcej niekoľko rokov. Dlhodobá perzistencia vírusu v epiteliálnych bunkách môže mať za následok integráciu HPV genómu do chromozómu hostiteľskej bunky a následne indukciu karcinogenézy od dysplázií až k cervikálnym intraepiteliálnym neopláziám vysokého stupňa.
Indikácia VšZP

Odporúčané diagnózy: Z12.4; N87.0; N87.1; N87.2; N87.9

Indikácia Union

009;012;229;019;014;018;029

Indikácia Dôvera

Odporúčané diagnózy: A56.0, A56.1, A56.2, A56.3, A56.4, A56.8, A63.0, A63.8, N72, N87.0, N87.1, N87.2, N87.9, N76.80, Z12.4

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
4x za 12 mesiacov
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Možnosť skríženej reaktivity s nízkorizikovými typmi HPV 6, HPV 42 pri koncentrácii vyššej ako 4 ng/ml → falošná pozitivita vysokorizikových HPV. Možnosť skríženej reaktivity so zriedkavo sa vyskytujúcimi typmi HPV 40, 53, 66, 11, 54, 55, MM4, MM7, MM8, MM9 pri vysokej koncentrácii. Možnosť falošne negatívneho výsledku (pri hraničných koncentráciách HPV DNA vo vzorke) pri vysokom obsahu protiplesňového krému alebo antikoncepčného želé – nie je vysoká pravdepodobnosť pri dodržaní podmienok odberu (odstránenie hlienu a očistenie cervixu pred odberom vzorky).

Použiteľnosť pre prax
Dôkaz vysokorizikových HPV umožňuje skupinovo detegovať HPV typy: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68.
Pozitívny výsledok vysokorizikových HPV DNA je dôkazom akútnej alebo perzistentnej infekcie jedným alebo viacerými vysokorizikovými typmi HPV, ktoré sú obsiahnuté v detekčnom systéme. Hraničný výsledok vysokorizikových HPV DNA – vyšetrenie je potrebné zopakovať s časovým odstupom 2 – 3 mesiacov.
Negatívny výsledok vysokorizikových HPV DNA znamená, že vysokorizikové HPV buď nie sú prítomné alebo je HPV DNA pod úrovňou detekčného limitu. Negatívny výsledok nevylučuje ani infekciu nízkorizikovými typmi (6, 11, 41, 42, 43), ani infekciu zriedkavými typmi HPV.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Výter z cervixu: sterilný dakrónový alebo vatový tampón na odstránenie hlienu z osi cervixu + 1 ks DNAPap Cervical Sampler (odberová kefka + skúmavka s transportným médiom).
Ster z penisu + výter z uretry: 1 ks DNAPap Cervical Sampler (odberová kefka + skúmavka s transportným médiom), sterilný dakrónový tampón, tenký uretrálny odberový tampón (tenká umelohmotná tyčinka s nylonovou špičkou v prázdnej transportnej skúmavke, zelený uzáver).
Skúmavky s odobratými vzorkami je možné skladovať pri izbovej teplote (14 dní). Pokiaľ je to v možnostiach ambulancie, skladujte odobraté vzorky až do transportu pri teplote 2 – 8 °C, v chladničke (14 dní).
Referenčné rozpätie
Hranica pozitivity je 1 pg/ml a je ekvivalentná 100 000 HPV kópií/ml alebo 5 000 kópií/stanovenie.
Kvalitatívne hodnotenie:
- negatívne – vysokoriziková HPV DNA negatívna < 5000 kópií HPVDNA v reakcii,
- hraničné – vysokoriziková HPV DNA hraničná,
- pozitívne – vysokoriziková HPV DNA pozitívna > 5000 kópií HPVDNA v reakcii.
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.