Elektroforéza bielkovín

Metóda
Elektroforéza na agarózovom géli
Význam stanovenia
Elektroforéza bielkovín je jednoduchá technika na zistenie zmeny zastúpenia bielkovín v sére a moči alebo na dôkaz paraproteínu.
Cena za 1 vyšetrenie
5,39 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Na základe rozdelenia bielkovín v elektrickom poli vieme podľa zmeny ich zastúpenia určiť typ proteinúrie: prerenálna, renálna (glomerulárna – selektívna a neselektívna, tubulárna, zmiešaná) a postrenálna.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 019; 020; 025; 031; 045; 049; 050; 060; 062; 063; 104; 145; 156; 163; 331; 329; 323

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemoglobín.

Použiteľnosť pre prax
Prerenálna proteinúria: často sprevádza začiatok akútnych zápalových a nekrotizujúcich chorôb. Prítomnosť ľahkých reťazcov Ig (tzv. Bence-Jonesova bielkovina) – myelóm. Pri zvýšenej intravaskulárnej hemolýze – hemoglobinúria, pri tzv. crush syndróme a rabdomyolýze – myoglobinúria.
Renálna proteinúria:
a) glomerulárna selektívna – albumín, transferín: skorá známka poškodenia obličiek pri DM a HTK,
b) glomerulárna neselektívna – albumín, transferín, IgA, IgG,
c) tubulárna – alfa-1-mikroglobulín, beta-2-mikroglobulín, ľahké reťazce; býva prejavom poškodenia tubulov nefrotoxickými liekmi (cytostatikami, analgetikami, protizápalovými), ťažkými kovmi (Hg, Pb, Cd); môže sprevádzať niektoré prerenálne proteinúrie,
d) zmiešaná (glomerulotubulárna) proteinúria – albumín, transferín, IgG, IgA, alfa-1-mikroglobulín, beta-2-mikroglobulín, všetky typy plazmatických proteínov okrem najväčších; býva prejavom zániku väčšiny nefrónov.
Postrenálna proteinúria: hemoglobín, všetky typy plazmatických bielkovín vrátane makroproteínov; pri krvácaní, nádoroch a zápaloch vývodných močových ciest.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber moču: jednorazový moč – skúmavka so žltým uzáverom
Pri transporte moču musí byť teplota 2 – 8 °C. Stabilita vzorky je 7 dní pri teplote 2 – 8 °C, prípadne 3 mesiace pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
Fyziologická proteinúria
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.