Folát (Kyselina listová)

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Vyšetrenie je užitočné u starších dospelých, u ktorých môže byť nedostatok kyseliny listovej príčinou anémie, často aj v kombinácii s anémiou z nedostatku vitamínu B12. Vyšetrenie kyseliny listovej v sére napomáha aj v riešení patologických hodnôt homocysteínu. U ženy plánujúcej tehotenstvo pomáha toto vyšetrenie znížiť riziko vývojových chýb plodu.
Cena za 1 vyšetrenie
5,00 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Kyselina listová je potrebná: • pri metabolizme nukleových kyselín a aminokyselín, • ako ochrana pred vznikom srdcového infarktu a mozgovej príhody, • na zníženie rizika vývojových vád embryí počas tehotenstva, • na stimuláciu tvorby žalúdočnej kyseliny – zvyšuje chuť do jedla, • pri znižovaní hladín homocysteínu.
Indikácia VšZP

001; 004; 005; 007; 008; 009; 014; 019; 020; 025; 031; 048; 049; 050; 060; 062; 063; 064; 104; 114; 154; 163; 332; 323; 329

Indikácia Union

001; 004; 005; 007; 008; 009; 014; 019; 020; 025; 031; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 154; 163; 332; 062

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
1x zamesiac, 1x za deň
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
2x za mesiac
Interferencia

Ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Saturácia organizmu ženy v perikoncepčnom období a v kritických periódach organogenézy do značnej miery rozhoduje o vzniku väčšiny vývojových chýb – defektov neurálnej trubice, srdcových malformácií, obštrukčných anomálií v močovom trakte, malformácií končatín, rázštepu pery a podnebia i kongenitálnej pylorostenózy. Nedostatočná saturácia kyselinou listovou môže spôsobiť aj predčasný pôrod, retardáciu intrauterinného vývoja plodu, odtrhnutie alebo infarktáciu placenty.
Nedostatok ďalej spôsobuje chudokrvnosť, poruchy vstrebávania, hnačku, bledosť, slabosť a nespavosť.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C, stabilné 30 dní.
Referenčné rozpätie
12,19 – 54,35 nmol/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.