Gastrín

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Gastrín je hlavný gastrointestinálny hormón. Slúži na stimuláciu vylučovania žalúdočnej kyseliny a vyskytuje sa vo viacerých molekulárnych formách, ktoré sa jedna od druhej odlišujú dĺžkou polypeptidového reťazca a v derivátoch jednotlivých aminokyselín. Má tri základné formy, G-17, G-34 a G-14, ktoré sú pomenované podľa počtu aminokyselín.
Cena za 1 vyšetrenie
5,00 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • diagnostika gastrinómu, nádoru produkujúceho gastrín pri Zollinger-Ellisonovom syndróme, • diferenciálna diagnostika vredov žalúdka, • diferenciálna diagnostika vredov dvanástnika, • diagnostika pernicióznej anémie.
Indikácia VšZP

001; 007; 008; 020; 048; 050; 060; 064; 153; 154

Indikácia Union

001; 007; 008; 020; 048; 050; 060; 064; 153; 154

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
1x za deň
Frekvencia Union
1x za deň
Frekvencia VšZP
2x za deň
Interferencia

Diabetici liečení inzulínom a lieky (aminokyseliny, antacid, blokátory, inzulín, kalciumchlorid, katecholamíny, kofeín, ranitidín).

Použiteľnosť pre prax
Vyšetrenie gastrínu má kľúčovú úlohu v identifikácii Zollingerových-Ellisonových nádorov (gastrinómy). Tieto nádory (pankreasu, ale aj žalúdka, duodena či tenkého čreva) sú zvyčajne asociované so zvýšenými hladinami gastrínu, hypersekréciou žalúdočnej kyseliny a vredovou chorobou žalúdka.
So zvýšenými hladinami sa stretávame aj v iných prípadoch. Hladiny gastrínu sú typicky zvýšené v prípadoch porušenej sekrécie žalúdočnej kyseliny, napríklad pri zhubnej anémií. Hypergastrinémia a hypersekrécia žalúdočnej kyseliny sa však objavujú aj v neprítomnosti nádorov pankreasu a dvanástnika, napríklad pri nepriechodnosti pyloru spojenej s rozšírením antra žalúdka, po vagotómii, v prípade syndrómu „ponechaného antra po resekciách žalúdka“ a u niektorých pacientov s bežnou vredovou chorobou žalúdka.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Plnú krv uchovávať 4 hodiny pri teplote 20 – 25 °C. Sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C je stabilné
1 týždeň, prípadne 1 mesiac pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
13,0 – 115,0 pg/mL
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.