Haptoglobín

Metóda
Turbidimetria
Význam stanovenia
Haptoglobín (Hb) je glykoproteín pozostávajúci z dvoch ľahkých reťazcov α a dvoch ťažkých reťazcov β a je syntetizovaný v pečeni. Za hlavnú funkciu haptoglobínu sa považuje jeho schopnosť viazať v krvnej plazme molekuly hemoglobínu (Hb), ktoré sa do krvi uvoľnili z poškodených červených krviniek. Vznikajú tak komplexy Hp-Hb, ktoré sú vychytávané bunkami retikuloendoteliálneho systému (RES).
Cena za 1 vyšetrenie
4,00 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Hlavnou funkciou haptoglobínu je prevencia strát železa, pretože pevnou väzbou na voľný hemoglobín komplexy haptoglobínu takmer znemožnia stratu železa obličkovou filtráciou. Vzniknuté komplexy sa potom rýchle odbúravajú v RES. Haptoglobín má väzbou na granulocyty, monocyty a lymfocyty imunomodulačný charakter. Inhibícia syntézy prostaglandínov haptoglobínom má v orgánoch rôznu úroveň a zrejme najvýznamnejšia je v mozgu, kostnej dreni a v spojivovom tkanive. Nepriamo má antioxidačný efekt tlmením lipidovej peroxidácie voľnými iónmi železa.
Indikácia VšZP

001; 003; 007; 008; 010; 012; 025; 031; 040; 048; 049; 060; 063; 140; 154; 155; 156; 216; 329; 323

Indikácia Union

001; 003; 007; 008; 010; 012; 025; 031; 040; 048; 049; 060; 063; 140; 154; 155; 216; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
1x zatýždeň, 1x za deň
Frekvencia Union
1x za týždeň
Frekvencia VšZP
1x za týždeň
Interferencia

Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Zvýšené hodnoty haptoglobínu sa nachádzajú pri akútnych zápaloch, nefrotickom syndróme a pri reumatických ochoreniach – SLE. Znížené hodnoty haptoglobínu sa nachádzajú pri intravaskulárnych hemolýzach, megaloblastických anémiách a pri ťažších ochoreniach pečene.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené 2 dni pri teplote 2 až 8 °C. Sérum je možné skladovať 1 mesiac pri teplote 4 – 8 °C, respektíve 1 rok pri teplote -20 °C. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu (ani do 1 mesiaca od odberu), je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
0,40 – 2,40 g/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.