Hepatálny profil

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Autoimunitné ochorenia pečene patria medzi ochorenia so závažnou prognózou. Sú sprevádzané tvorbou protilátok proti určitým štruktúram tkanív a buniek. Stanovenie týchto protilátok pomáha v diagnostike a monitorovaní aktivity príslušného ochorenia.
Cena za 1 vyšetrenie
21,91 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Primárna biliárna cirhóza (PBC) je chronické ochorenie pečene charakterizované cholestázou a postihnutím intrahepatálnych žlčovodov. Je asociovaná s výskytom autoprotilátok proti antigénom, ktoré sa nachádzajú v mitochondriách (AMA-M2). Tieto protilátky sú zisťované u viac než 95 % pacientov s PBC. Autoprotilátky AMA-M2 patria medzi orgánovo nešpecifické. Sú zamerané proti jednotke E2 komplexu pyruvátdehydrogenázy (PDC-E2), antigén je označovaný ako M2. Pre PBC je charakteristická aj prítomnosť antinukleárnych protilátok (ANA). Tento typ autoprotilátok je významný najmä pri AMA negatívnom výsledku a poukazuje na horšiu prognózu tohto ochorenia. Autoimunitná hepatitída sa vyskytuje najčastejšie v detstve a v mladšom veku dospelých a častejšie postihuje ženy. Je neznámej etiológie. Neliečená sa rýchlo vyvíja do pečeňovej cirhózy. Laboratórne sa o. i. vyskytujú autoprotilátky proti mikrozómom pečene a obličiek LKM-1. Cieľovým antigénom je cytochróm-monooxygenáza CYP450-II-D6 a protilátky proti solubilnému pečeňovému antigénu SLA. Podľa typu prevažujúcich autoprotilátok sa delí na tri typy: • AIH 1 – prítomnosť protilátok proti hladkému sval stvu ASMA a/alebo ANA, 80 – 90 % pacientov má tiež pANCA, • AIH 2 – prítomnosť protilátok proti mikrozómom pečene a obličiek LKM-1 znamená klinicky závažnejší priebeh ako pri type AIH1; podtyp AIH2a – vysoké hladiny LKM-1, podtyp AIH2b – nízke hladiny LKM-1, • AIH 3 – dôkaz protilátok proti solubilnému pečeňovému antigému SLA.
Indikácia VšZP

001; 002; 007; 008; 009; 018; 040; 045; 048; 060; 063; 140; 145; 154; 163; 216; 331

Indikácia Union

001; 004; 007; 008; 009; 018; 040; 045; 048; 060; 063; 140; 145; 154; 163; 216; 002

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Silná hemolýza, lipémia a niektoré lieky.

Použiteľnosť pre prax
Výskyt jednotlivých autoprotilátok je charakteristický pre určitý typ ochorenia. Tento výskyt je možné využiť aj v diferenciálnej diagnostike hepatopatií, a to nasledovne:

AMA-M2 protilátky sú orgánovo nešpecifické a využiteľné v týchto prípadoch:
• PBC – vyskytujú sa približne u 90% pacientov,
• chronické aktívne hepatitídy,
• sledovanie liečby po transplantácii,
• podozrenie na progresívnu systémovú sklerózu (SSc),
• SLE.

Anti-LKM-1 sa vyskytujú v týchto prípadoch:
• AIH 2 (80 – 90 %),
• vírusová hepatitída C (7 %),
• hepatitídy asociované s autoimunitným polyglandulárnym syndrómom typu 1.
Hladiny LKM-1 sú u vírusových hepatitíd nižšie ako pri autoimunitných hepatitídach.
Anti SLA/LP – diagnostika AIH 3, najpresnejší marker pre AIH.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. V laboratóriu je sérum separované centrifugáciou. Stabilita v sére je 5 dní, pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že vzorku nie je možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť separáciu séra odstredením a sérum uskladniť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne < 10 U/ml
pozitívne ≥ 10 U/ml
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.