IGFBP-3 Inzulínu-podobný rastový faktor BP

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Proteín 3 viažuci rastové faktory podobné inzulínu (IGFBP-3) je hlavný transportný proteín rastových faktorov podobných inzulínu. Je produkovaný v pečeni. Asi 95 % IGF-1 a IGF-2 je viazaných na IGFBP-3. Predlžuje polčas rozpadu a biologickú dostupnosť rastových faktorov. Jeho hladina v krvi je závislá od STH, a preto je spolu s IGF-1 využiteľný na posúdenie sekrécie STH.
Cena za 1 vyšetrenie
10 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Nízke hladiny IGFBP-3 sú pozorované pri STH deficiencii alebo STH rezistencii. Vysoké hladiny indikujú nadmernú tvorbu STH.
Indikácia VšZP

001; 007; 008; 050; 060; 064; 153

Indikácia Union

001; 007; 008; 050; 060; 064; 153 332

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

V dostupnej literatúre nie sú tieto údaje k dispozícii.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika nanizmu, akromegálie a gigantizmu, hodnotenie liečby rastovým hormónom, nádory hypofýzy a hypotalamu.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Sérum je pri teplotách 25 °C a 2 – 8 °C stabilné 1 deň. Pri teplote -20 °C je stabilné rok.
Referenčné rozpätie
Užšia diferenciácia podľa pohlavia a veku. Pre bližšie informácie navštívte stránku www.alphamedical.sk
(laboratórna príručka – kapitola referenčné intervaly).
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.