Katecholamíny (súbor viacerých vyšetrení)

Metóda
ELISA, konfirmácia pomocou HPLC
Význam stanovenia
Katecholamíny sú skupinou hormónov produkovaných bunkami drene nadobličiek. Najdôležitejšími katecholamínmi produkovanými týmito bunkami sú adrenalín, noradrenalín, dopamín. Noradrenalín je tvorený v centrálnom nervovom systéme a sympatických nervoch. Pôsobí tiež ako neurotransmiter. Jeho úlohou je predovšetkým kontrola krvného tlaku a srdcovej činnosti. Adrenalín je uvoľňovaný do krvného riečiska, noradrenalín pôsobí v mieste vzniku.
Cena za 1 vyšetrenie
5 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vyšetrenie sa odporúča pri podozrení na feochromocytóm (endokrinný tumor), ktorý je charakteristický zvýšenou produkciou katecholamínov. T. j. u pacientov: • s veľmi ťažko kontrolovateľnou hypertenziou, • s paroxyzmálnou hypertenziou, • s hypertenziou vzniknutou pred 15. rokom života, • s hypertenziou vzniknutou po 60. roku veku života, • so symptómami feochromocytómu (ťažké bolesti hlavy, výrazné potenie a intolerancia tepla, tachykardia a palpitácie, anxiozita, nauzea, vomitus, bolesť brucha, strata hmotnosti, únava, slabosť, vyčerpanosť).
Indikácia VšZP

001; 005; 007; 008; 012;019; 049; 060; 063; 064; 153; 155; 329

Indikácia Union

001; 004; 005; 007; 012; 019; 020; 047; 049; 060; 063; 064; 108; 153; 155; 319; 062;025

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
adrenalín, dopamín t. č. bližšie neurčená noradrenalín 2x za deň, 2x zamesiac
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
2x za mesiac
Interferencia

48 hod. pred zberom moču nepiť kávu, čierny čaj, nejesť čokoládu.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika ochorení sympatiko-adreno-medulárneho systému.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber: zbieraný moč za 24 hodín do 6 mol/l HCL
Do nádoby na zber moču sa vleje 10 ml 6-molárnej HCL (toto množstvo je na cca 1 500 – 2 000 ml moču/24hod.)
Moč sa zbiera do tmavej nádoby, ktorá počas celého zberu nesmie stáť na slnku.
Moč po zbere za 24 hod. treba dokonale premiešať, zmerať celkový objem a do laboratória odoslať moč odliaty do 10 ml skúmavky. Na žiadanku je potrebné napísať množstvo moču (diurézu) a zberné obdobie. Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, pri transporte vzorky do laboratória v ten deň je potrebné uskladniť moč pri teplote 2 °C – 8 °C. Ak nie je vzorka doručená do laboratória na vyšetrenie v deň odberu, moč treba zmraziť pri teplote -20 °C. Takto zmrazený moč potom treba transportovať do laboratória.
Referenčné rozpätie
Adrenalín, fyziol.: < 100 nmol/24 hod.
Noradrenalín, fyziol.: < 600 nmol/24 hod.
Dopamín, fyziol.: < 3000 nmol/24 hod.
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.