Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia)

Metóda
Kultivácia: ejakulát sa naočkuje na štandardnú zostavu kultivačných pôd a kultivuje sa za aeróbnych podmienok v termostate pri 37 °C v normálnej atmosfére do druhého dňa. Pre selektívnu kultiváciu kvasinkových baktérií sa používajú špeciálne kultivačné médiá s časom kultivácie 48 hodín.
Mikroskopia: farbenie podľa Grama. V preparáte podľa Grama sa hodnotí prítomnosť typických G- diplokokov, ich kvantita a prítomnosť PMN.
Kultivácia a mikroskopia pri podozrení na infekciu spôsobenú Neisseria gonorhoeae: biologický materiál sa pri podozrení na infekciu Neisseria gonorhoeae vyšetruje kultivačne a mikroskopicky. Kultivuje sa na špeciálnych pôdach aeróbnym spôsobom za zvýšenej tenzie CO2 (3 – 10 % CO2 v atmosfére) pri teplote 35 °C po dobu 48 – 72 hodín. Izolovaný bakteriálny kmeň sa identifikuje na základe svojich biochemických a antigénnych vlastností a stanoví sa antibiogram.
Význam stanovenia
Infekcie reprodukčného systému spôsobujú okrem klasických vyvolávateľov STD (ako sú kvapavka, syfilis) aj iné sexuálne prenosné ochorenia spôsobené baktériami, mykoplazmami, ureaplazmami, kvasinkami, vírusmi a parazitmi. Preto je pri diagnostike týchto infekcií nevyhnutné komplexné hodnotenie všetkých nálezov – okrem klinických, aj mikroskopické a kultivačné.
Cena za 1 vyšetrenie
13 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Biologický materiál pri infekciách reprodukčného systému sa vyšetruje kultivačne a mikroskopicky. Kultivuje sa aeróbnym spôsobom, na požiadanie lekára sa kultivácia dopĺňa o anaeróbnu kultiváciu.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Pri zápalových ochoreniach mužských pohlavných ústrojov treba vždy myslieť na pohlavné choroby a ostatné STD. Vzhľadom na veľký počet etiologických pôvodcov je podľa klinického obrazu potrebné vykonať cielený odber do transportných alebo iných pôd a upriamiť pozornosť mikrobiológa žiadaným smerom.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Ejakulát: odoberie sa do suchej sterilnej skúmavky Odobratý materiál sa transportuje do 2 hodín a uchováva sa pri izbovej teplote 18 – 25 °C.
Pri požiadavke na anaeróbnu kultiváciu musia byť pri odbere a transporte dodržané anaeróbne podmienky.

Pri podozrení na infekciu spôsobenú N. gonorhoeae je vzhľadom na vysokú citlivosť baktérií vhodné materiál priamo pri odbere naočkovať na kultivačnú pôdu (na požiadanie dodá laboratórium) a zabezpečiť okamžitý transport. Súčasne sa odporúča poslať sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopické vyšetrenie.
Referenčné rozpätie
Kultivácia: v prípade nálezu patogénnych baktérií sa stanoví ich antibiogram.
Mikroskopia: stanoví morfológiu a kvantitu baktérií, kvasiniek, prípadne identifikuje prítomnosť PMN.
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.