Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia)

Metóda
Kultivácia: výter z pošvy sa naočkuje na štandardnú zostavu kultivačných pôd a kultivuje sa za aeróbnych podmienok v termostate pri teplote 37 °C v normálnej atmosfére do druhého dňa. Pre selektívnu kultiváciu Gardnerella vaginalis a kvasinkových baktérií sa používajú špeciálne kultivačné médiá s časom kultivácie 48 hodín.
Kultivácia a mikroskopia pri podozrení na infekciu spôsobenú Neisseria gonorhoeae: biologický materiál sa pri podozrení na infekciu Neisseria gonorhoeae vyšetruje kultivačne a mikroskopicky. Kultivuje sa na špeciálnych pôdach aeróbnym spôsobom za zvýšenej tenzie CO2 (3 – 10 % CO2 v atmosfére) pri teplote 35 °C podobu 48 – 72 hodín.
Význam stanovenia
Infekcie reprodukčného systému spôsobujú okrem klasických vyvolávateľov STD (ako sú kvapavka, syfilis) aj iné sexuálne prenosné ochorenia spôsobené baktériami, mykoplazmami, ureaplazmami, kvasinkami, vírusmi a parazitmi. Pestrosť vaginálnej mikroflóry a jej zmeny v rôznych fázach života, ako aj počas menštruačného cyklu narážajú na problematické zisťovanie pôvodcu infekcie reprodukčného traktu. Preto je pri diagnostike týchto infekcií nevyhnutné komplexné hodnotenie všetkých nálezov – klinických symptómov, mikroskopických, aj kultivačných.
Cena za 1 vyšetrenie
13 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Biologický materiál sa pri infekciách reprodukčného systému vyšetruje kultivačne a mikroskopicky.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Infekčné ochorenia cervixu môžu okrem obligátnych patogénov vyvolávať aj oportúnne mikroorganizmy, ktorých patogenita sa uplatní iba za určitých podmienok (napríklad porušenie ekologickej rovnováky indigénnej flóry). Dôraz sa kladie na správny odber biologického materiálu. Po stere sekrétu z cervixu sa tampón nesmie dotknúť sliznice pošvy.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Detoxikovaným vatovým tampónom sa za kontroly pošvovými zrkadlami a po zafixovaní cervixu odstráni vonkajšia hlienová vrstva. Potom sa znovu zavedie sterilný tampón a rotačným pohybom sa odoberie sekrét endocervikálnych žliaz. Tampón sa vloží do transportného média (AMIES).
Odobratý materiál sa transportuje do 2 hodín a uchováva sa pri izbovej teplote 18 – 25°C.
Pri požiadavke na anaeróbnu kultiváciu musia byť pri odbere a transporte dodržané anaeróbne podmienky.

Pri podozrení na infekciu spôsobenú N. gonorhoeae je vzhľadom na vysokú citlivosť baktérií vhodné materiál priamo pri odbere naočkovať na kultivačnú pôdu (na požiadanie dodá laboratórium) a zabezpečiť okamžitý transport. Súčasne sa odporúča poslať sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopické vyšetrenie.
Referenčné rozpätie
Kultivácia: v prípade nálezu patogénnych baktérií sa stanoví ich antibiogram.
Mikroskopia: vyhodnotenie pošvovej mikroflóry – dopĺňa komplexnú mikrobiologickú diagnostiku infekcií reprodukčného systému. Stanoví morfológiu a kvantitu baktérií, kvasiniek, vyhodnocuje pomer dlaždicovitých epitélií a laktobacilov k bakteriálnej flóre, prípadne identifikuje prítomnosť PMN.
Mikroskopia odhalí „clue cells“ – považované za jedného z pôvodcov bakteriálnej vaginózy.
Kultivácia a mikroskopia pri podozrení na infekciu spôsobenú Neisseria gonorhoeae: v preparáte podľa Grama sa hodnotí prítomnosť typických G- diplokokov, ich kvantita a prítomnosť PMN. Izolovaný bakteriálny kmeň sa identifikuje na základe svojich biochemických a antigénnych vlastností. V prípade nálezu N. gonorhoeae sa stanovuje antibiogram.
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.