Kultivácia + mikroskopia

Metóda
Kultivácia a mikroskopia
Cena za 1 vyšetrenie
6,3 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Kultivačným a mikroskopickým vyšetrením výpotku sa diagnostikujú prítomné baktérie a určí sa ich citlivosť na antimikrobiálne látky.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber sa robí punkčnou ihlou do sterilnej skúmavky. Pred odberom je potrebná dezinfekcia miesta odberu 70-percentným etylalkoholom a 2-percentnou jódovou tinktúrou.
Pri transporte je potrebné zabezpečiť anaerobiózu.
Referenčné rozpätie
negatívne – pôdy ostali sterilné, mikroskopia bez nálezu mikroorganizmov a leu
pozitívne – izolácia a/alebo mikroskopický dôkaz mikroorganizmov, leu
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.