Kultivácia na mykoplazmy

Metóda
Kultivácia
Význam stanovenia
Mykoplazmy sú najmenšie voľne žijúce baktérie. Patria medzi extracelulárne patogény, ktoré adherujú na epitelové bunkové povrchy. U sexuálne aktívnych ľudí je asi 15 % kolonizovaných Mycoplasma hominis a 45 % Ureaplasma urealyticum. Mycoplasma hominis primárne kolonizuje sliznicu pohlavných orgánov a močovej rúry. Môže vyvolávať vaginitídy, cervicitídy, salpingitídy, pyelonefritídy. Ureaplasma urealyticum sa nachádza v urogenitálnom systéme aj u zdravých osôb, môže sa podieľať na vzniku prostatitídy a negonokokovej uretritídy. U žien sa izoluje aj pri potratoch a neplodnosti.
Cena za 1 vyšetrenie
17 EUR (výter z uretry, pošvy alebo z cervixu)
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Test umožňuje semikvantitatívnu identifikáciu dvoch druhov urogenitálnych mykoplaziem – Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis. Test obsahuje aj stanovenie citlivosti na deväť antimikrobiálnych liečiv.
Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za deň
Frekvencia VšZP
1x za deň
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Výsledky – tak ako u všetkých mikrobiologických testov – sú silne ovplyvnené spôsobom odberu vzorky.
Pozitívny výsledok znamená, že urogenitálne mykoplazmy sú prítomné vo vzorke, čo však nemusí znamenať, že ide o infekciu. Do úvahy treba brať aj všetky ostatné výsledky, ako aj klinický stav pacienta.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Pred odberom očistíme ústie prvým tampónom, ktorý vyhodíme. Odber vzorky urobíme dakrónovým tampónom.
Vnútornú vrstvu sliznice dôkladne zotrieme pevným tlakom, pretože mykoplazmy silne adherujú na mukózne bunky. Tampón s odobratou vzorkou dôkladne vytrepeme do tekutého transportného média vo fľaštičke určenej na transport vzorky na vyšetrenie Mycoplasma/Ureaplasma. Tampón pretrepávame v skúmavke minimálne 10 sekúnd. Tampón následne vyhodíme, fľaštičku dobre uzavrieme a označíme.
Naočkované transportné médium môže byť skladované 8 hodín pri izbovej teplote 18 – 25 °C alebo najviac 48 hodín pri teplote 2 – 8 °C.
Referenčné rozpätie
Ureaplasma urealyticum sa vyhodnocuje po 24-hodinovej kultivácii: koncentrácia 104 CCU/ml a viac je signifikantná, koncentrácia menej ako 104 CCU/ml je nesignifikantná.
Mycoplasma hominis sa vyhodnocuje po 24 – 48-hodinovej kultivácii: koncentrácia 104 CCU/ml a viac je signifikantná, koncentrácia menej ako 104 CCU/ml je nesignifikantná.
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.