Kultivácia na Trichomonas vaginalis

Metóda
Kultivácia a mikroskopia
Význam stanovenia
Trichomoniáza je infekčné a pohlavne prenosné ochorenie vyvolané parazitmi, ktoré vedie k zápalu slizníc urogenitálneho traktu. Pôvodcom je bičíkovec T. vaginalis, ktorý je extracelulárnym parazitom a vyvoláva u žien kolpitídu s edémom vaginálnej sliznice a vzniká výtok. V akútnom štádiu obsahuje výtok spočiatku veľké množstvo parazitov, vymiznú laktobacily a rozmnoží sa zmiešaná bakteriálna flóra. Akútne štádium v neliečených prípadoch môže pretrvávať aj niekoľko týždňov. Chronické štádium je charakterizované miernym, ale stále trvajúcim výtokom. Len asi 10 % nakazených mužov má manifestné prejavy nešpecifickej uretritídy, ktorá môže v neliečených prípadoch prechádzať do prostatitídy. Ochorenie sa prejavuje bolestivým pálením v uretre, najmä pri močení a miernym výtokom – hlavne ráno.
Cena za 1 vyšetrenie
4,85 EUR (výter z uretry, pošvy alebo z cervixu)
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Diagnostika sa opiera o priamy dôkaz pôvodcu mikroskopicky v natívnom preparáte. Pre správnu diagnostiku je dôležitý odber do kultivačného média. Negatívny výsledok neznamená neprítomnosť infekcie, pri typických klinických príznakoch ako zapáchajúci výtok je vhodné odber zopakovať.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 060; 067; 108; 140; 145; 154; 156; 216; 289; 312; 329; 331; 336

Indikácia Union

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 060; 067; 108; 140; 145; 154; 156; 216; 289; 312; 331; 336

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
2x za mesiac
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Špeciálne kultivačné médium zabezpečuje rozmnoženie trichomonád, čo je dôležité hlavne u chronických infekcií, keď je počet parazitov nízky a realizácia výlučne mikroskopického dôkazu môže byť falošne negatívna. Metóda je výhodná aj pri dôkaze úspešnosti terapie.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Výter na T. vaginalis vykonávame krúživým pohybom vatového tampónu v klenbe pošvy alebo vo vonkajšej – vaginálnej – časti krčka maternice. Tampón vložíme do špeciálneho kultivačného média, ktoré je na to určené.
Výter z uretry vykonávame krúživým pohybom tampónu z hĺbky močovej rúry (3 – 4 cm). Rotácia trvá 2 – 3 minúty. Pacient nesmie 2 hodiny pred odberom močiť. Výter v kultivačnom médiu uchovávame pri izbovej teplote a čo najskôr doručíme do laboratória.
Referenčné rozpätie
Interpretácia výsledku mikrokobiologického vyšetrenia je pri potvrdení etiologického pôvodcu mikroskopicky jednoznačná.
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.