Kultivácia (preventíva)

Metóda
Kultivácia
Cena za 1 vyšetrenie
13 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Kultivačným vyšetrením (aeróbnych a anaeróbnych mikroorganizmov) sa potvrdí bakteriálny pôvod črevnej infekcie. Pri negatívnom náleze možno pátrať po inom (vírusovom, parazitárnom) pôvode hnačky. Pri výskyte v rodine, respektíve v kolektíve sa odporúča vyšetriť aj kontaktné osoby).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Čerstvá stolica sa odoberie do sterilnej skúmavky s lopatkou, alebo sa urobí výter z konečníka, ktorý sa vloží do transportnej pôdy. Odobratý materiál sa do spracovania uchováva pri izbovej teplote.
Referenčné rozpätie
negatívne/pozitívne (+ určenie citlivosti)
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.