Normetanefrín

Metóda
ELISA, konfirmácia pomocou HPLC
Cena za 1 vyšetrenie
10 EUR pričom táto cena sa vzťahuje na oba parametre, metanefrín aj normetanefrín; na našej žiadanke sú uvedené ako metanefrín
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Indikácia VšZP

001; 005; 007; 008; 060; 063; 064; 153; 163

Indikácia Union

001; 004; 005; 007; 008; 019; 049; 060; 063; 064; 104; 153; 155; 163; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za deň
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolýza, lipémia.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika ochorení sympatiko-adreno-medulárneho systému.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Odber krvi: venózna krv odobratá do skúmavky s EDTA. Skúmavku je nutné ihneď po odbere vložiť do ľadu a v ľade transportovať do laboratória. Ak nie je možné odber doručiť do laboratória v ten deň, je potrebné odobratú krv scentrifugovať v chladenej centrifúge, plazmu odsať, zamraziť pri teplote -20 °C a takto zmrazenú plazmu dopraviť do laboratória.
Referenčné rozpätie
Normetanefrín, Fyziol.: < ako 0,95 nmol/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.