Prothrombin G20210A

Metóda
PCR
Význam stanovenia
Prothrombin G20210A je genetický variant (mutácia), ktorý približne 2 – 5-násobne zvyšuje riziko krvnej zrazeniny v žilách (VTE – venous thromboembolism). Prejavuje sa formou hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie. U mnohých nosičov uvedeného variantu sa VTE neprejaví počas celého života.
Cena za 1 vyšetrenie
24,90 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Prothrombin G20210A (trombofília): príčinou ťažkostí je jednonukleotidová substitúcia G za A na mieste 20210. U postihnutých jedincov vyvolá táto mutácia zvýšenie tvorby protrombínu cca o 30 %, a tým zvýši dispozíciu k zrážaniu krvi. Heterozygoti s mutáciou F V Leiden mávajú približne 20-násobne zvýšené riziko VTE. Leží na krátkych ramienkach 11. chromozómu.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 009; 012; 016; 029; 031; 040; 048; 051; 062; 063; 104; 109; 140; 154; 156; 163; 329; 331

Indikácia Union

001;004;009;031;049;056;007

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
pri vyšetrení 6 a viac mutáciídoložiť k faktúrežiadanku od ind. Lekára
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Interferencie nie sú známe.

Použiteľnosť pre prax
Prothrombin G20210A predstavuje zvýšené riziko žilovej trombózy a pľúcnej embólie. Riziko sa zvyšuje pri gravidite, užívaní antikoncepcie, fajčení, tučnote, dlhodobej imobilizácii a ďalších faktoroch.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Periférna krv: 2 – 3 ml do K-EDTA (do citrátu sodného, nie do heparínu)
Referenčné rozpätie
Prítomnosť/neprítomnosť mutácie
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.