Protilátky proti bielkovinám kravského mlieka IgM, IgA, IgG

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Vyšetrenie sa používa na diferenciálnu diagnostiku intolerancie kravského mlieka.
Cena za 1 vyšetrenie
15,14 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Potravinovú intoleranciu vyvolávajú časti potravín, ktoré sú zvyčajne bielkovinovej povahy, najčastejšie glykoproteíny. Sú odolné voči denaturácii teplom pri kuchynskom spracovaní aj voči hydrolytickému pôsobeniu žalúdočných kyselín a dokonca aj voči činnosti tráviacej proteázy v tráviacom trakte. Po zachytení špeciálnymi M-bunkami črevného epitelu, pokrývajúcimi tzv. Peyerské plaky, sú pohltené makrofágmi. Tie po ich následnom ďalšom spracovaní predkladajú antigény Th-lymfocytom. Následne dochádza k imunitnej senzibilizácii s tvorbou protilátok, ale nie triedy IgE, ktoré vyvolávajú alergickú reakciu, ale v rannom štádiu tvorby imunoglobulínov triedy A (IgA) a po niekoľkých ďalších podnetoch imunoglobulínov M (IgM) a G (IgG). Bielkoviny kravského mlieka patria k najčastejším a najvýznamnejším príčinám potravinovej intolerancie. Hlavné globulárne bielkoviny srvátky, ktoré sú syntetizované v mliečnej žľaze, sú beta-laktoglobulín a alfa-laktalbumín. Krvného pôvodu sú bovinný sérový albumín, imunoglobulíny a laktoferín. Kazeínová frakcia obsahuje 4 typy kazeínu (alfa-s1-kazeín, alfa-s2-kazeín, beta-kazeín a kappa-kazeín). Ak výsledky testu preukážu tvorbu protilátok proti kravskému mlieku, je vhodné ho vylúčiť z jedálnička úplne, alebo aspoň zásadne znížiť jeho spotrebu. V posledných rokoch sa zvyšuje výskyt a intenzita reakcií aj na kazeín. Boli popísané aj skrížené reakcie medzi kazeínom kravského mlieka a sójovej bielkoviny.
Indikácia VšZP

001; 003; 007; 008; 010; 018; 020; 040; 048; 060; 140; 154; 156

Indikácia Union

003; 040; 048; 140; 154; 156; 001;018; 007; 008; 010;020;060

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolýza a lipémia.

Použiteľnosť pre prax
Konzumácia kravského mlieka môže byť sprevádzaná tromi úplne odlišnými zdravotnými komplikáciami, a to:
• alergiou na bielkovinu kravského mlieka,
• intoleranciou laktózy pri deficite laktázy,
• potravinovou intoleranciou bielkoviny kravského mlieka.
Chronická únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, nevýkonnosť, nadváha s problematickým chudnutím a zadržiavaním vody, tráviace ťažkosti s nepravidelnosťou stolice, detské koliky, hnačky, zvracanie, kožné problémy, atopický ekzém, žihľavka, bolesti kĺbov a častá chorobnosť pri oslabenej imunite môžu mať jednoduchévysvetlenie v imunologickej príčine – v potravinovej intolerancii. Hlavnú úlohu zohrávajú IgG protilátky.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi nalačno – venózna krv (5 ml) Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Vzorku po scentrifugovaní v laboratóriu odsať a sérum uskladňovať pri teplote 2 – 8 °C do 72 hodín. Zmrazená vzorka je pri -20 °C stabilná dlhodobo – opakovane nezmrazovať.
Referenčné rozpätie
Protilátky proti kravskému mlieku (IU/ml)
IgA: < 11 negatívne | ≥ 11 – ≤ 14 hraničné | > 14 pozitívne
IgG: < 15 negatívne | ≥ 15 – ≤ 20 hraničné | > 20 pozitívne
IgM: < 15 negatívne | ≥ 14 – ≤ 17 hraničné | > 17 pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.