Protilátky proti parietálnym bunkám žalúdka

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Stanovenie autoprotilátok proti parietálnym bunkám žalúdka (anti-GPC, APCA) má význam pre diagnostiku autoimunitnej gastritídy. APCA vznikajú v dôsledku rozpadu gastrických parietálnych buniek, vďaka ktorému je ich obsah uvoľnený do obehu. Sú asociované s pernicióznou anémiou spôsobenou deficitom vitamínu B12. Gastritída môže prebiehať 20 – 30 rokov bez príznakov. Priemerný vek, keď sa prejaví, je 60 rokov a častejšie sa vyskytuje u žien.
Cena za 1 vyšetrenie
6,57 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Protilátky proti parietálnym bunkám žalúdka patria medzi orgánovo špecifické protilátky. Dôkaz protilátok anti–GPC je indikovaný v nasledujúcich prípadoch: • perniciózna anémia • tyreoiditída • diabetes mellitus 1 • príbuzní s pernicióznou anémiou • Addisonova choroba
Indikácia VšZP

001; 007; 008; 031; 040; 048; 050; 060; 140; 154; 329

Indikácia Union

001; 007; 008; 020; 031; 040; 048; 050; 051; 060; 140; 154; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Silná hemolýza, lipémia.

Použiteľnosť pre prax
Protilátky proti parietálnym bunkám žalúdka môžeme zistiť pri gastritíde s/bez pernicióznej anémie, prípadne u iných autoimunitných ochorení, ako sú tyreoiditída a diabetes mellitus 1 typu. Typicky sú detekované u 80 – 90 % pacientov s pernicióznou anémiou, ale sú prítomné aj u 2 – 5 % zdravej populácie.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. V laboratóriu je sérum separované centrifugáciou. Stabilita v sére je 5 dní, pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že vzorku nie je možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť separáciu séra odstredením a sérum uskladniť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne < 10 U/ml
pozitívne ≥ 10 U/ml
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.