Protozoá a helminty

Metóda
Hrubý náter podľa Kato a mikroskopia v kvapke Lugolovho roztoku
Význam stanovenia
Vyšetrenie stolice na prítomnosť parazitov je založené na priamom mikroskopickom dôkaze vajíčok helmintov a cýst alebo trofozoitov prvokov.
Cena za 1 vyšetrenie
1,66 EUR za vyšetrenie jednej vzorky
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Podmienkou správneho dôkazu parazitárnej nákazy je čo najrýchlejší transport stolice do laboratória – najmä pri vyšších teplotách alebo dlhšom státí stolice môže dochádzať ku kvasným procesom, ktoré potom poškodzujú vegetatívne štádiá alebo cysty prvokov. Nevhodný na tento typ vyšetrenia je aj odber stolice rektálnou rúrkou či tampón stolice – získa sa tak málo materiálu a diagnostika nebude úspešná. Pri negatívnom výsledku je potrebný opakovaný odber stolice (vzhľadom k intermitentnému vylučovaniu cýst či vajíčok).
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 060; 067; 108; 140; 145; 154; 156; 216; 289; 312; 331; 336; 329

Indikácia Union

001; 002; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 060; 067; 108; 140; 145; 154; 156; 216; 289; 312; 331; 336

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za týždeň
Frekvencia VšZP
1x za týždeň
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Vyhľadávanie parazitov je dôležité pre diagnostiku ľudských ochorení nielen v tropických a subtropických krajinách, ale aj v krajinách mierneho pásma. Pozornosť treba venovať hlavne deťom, ktoré bývajú 2 až 3-krát častejšie nakazené parazitmi ako dospelí a chorým so žalúdočnými a črevnými poruchami – hlavne pri eozinofílii v krvi.
Pri negatívnom laboratórnom výsledku – ak však klinické prejavy pacienta svedčia v prospech prebiehajúcej črevnej parazitózy – je nevyhnutné opakovať odber stolice a vyšetrenie na parazity ešte 2-krát, najlepšie v intervale 4 – 7 dní. Parazitárny agens totiž prekonáva komplikovaný životný cyklus so striedaním dvoch aj viacerých hostiteľov a vylučovanie jeho cýst či vajíčok býva často veľmi nepravidelné.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Vzorka stolice sa odoberá pred aplikáciou antiparazitík. Pokiaľ boli tieto preparáty už podané, stolica sa odoberá
najskôr o 2 týždne.
Odoberá sa čerstvá stolica veľkosti lieskového orecha do skúmavky s lopatkou.
Pre vylúčenie mylnej diagnózy vplyvom tzv. negatívnej fázy pri cyklickom výskyte parazitov je potrebný opakovaný odber – 3 vzorky stolice v priebehu týždňa (najlepšie každý druhý deň).
Pokiaľ nie je možné vzorku spracovať okamžite, uchováva sa pri izbovej teplote.
Referenčné rozpätie
Prítomnosť/neprítomnosť.
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.