Rotavírus antigén

Metóda
Imunochromatografické stanovenie
Cena za 1 vyšetrenie
7,30 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 014; 015; 017; 018; 020; 025; 028; 031; 032; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 067; 073; 104; 108; 109; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 223; 226; 312; 329; 331; 332; 336; 341; 367; 323

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 014; 015; 017; 018; 020; 025; 028; 031; 032; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 067; 073; 104; 108; 109; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 223; 226; 312; 329; 331; 332; 336; 341; 367; 323

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Maximálne vylučovanie rotavírusu je 3. – 5. deň ochorenia, pri adenovírusoch je to 3. – 13. deň po objavení sa symptómov. Potom začína množstvo vírusov v stolici klesať – vzorka sa tak stáva menej reaktívnou.
Lekár by mal stanoviť diagnózu až po laboratórnom potvrdení infekcie, z klinického obrazu ho môže upozorniť na týchto pôvodcov najmä úporné zvracanie, výrazný meteorizmus brucha a vodnaté stolice, ktoré sa pri bakteriálnych hnačkových ochoreniach väčšinou nevyskytujú. U zdravých osôb sa očakávajú negatívne výsledky.
Členovia ESPID/ESPHGAN vydali v roku 2007 odporúčanie pre očkovanie všetkých zdravých dojčiat (nie s imunodeficitom) v Európe proti rotavírusovým infekciám. Na Slovensku sú od roku 2008 registrované 2 rotavírusové vakcíny: Rotarix (živá monovalentná vakcína, s ľudským rotavírusom) a RotaTeq (živá pentavalentná vakcína, s bovinným/ľudským rotavírusom). Vakcínu hradia rodičia, pričom iba 20 % z ceny vakcíny uhrádzajú zdravotné poisťovne. Očkovanie nie je povinné.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odoberá sa čerstvá stolica veľkosti lieskového orecha do skúmavky s lopatkou.
Ak nie je možné vzorku hneď spracovať, možno ju uchovať 1 – 2 dni v chladničke pri 2 – 4 °C.
V prípade dlhšieho skladovania uchovávať v mrazničke pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.