RRR, anti Treponema pallidum

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Vyšetrenia anti Treponema pallidum a RRR (rýchla reagínova reakcia) sa využívajú ako sérologický dôkaz syfilisu.
Cena za 1 vyšetrenie
3,73 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Syfilis je chronické infekčné multisystémové ochorenie prenášané pohlavným stykom. V mieste vzniknu infekcie sa vytvorí indurácia, ktorá sa za 3 – 4 dni zmení na miskovitý defekt červenohnedej farby, často s bakteriálnym povlakom. Lokalizácia je prevažne na genitáliách, môže sa však vyskytnúť na perách, brade, prstoch rúk a iných častiach tela. Typickým prejavom syfilisu je ulcus durum (tvrdý vred) ako prvý prejav syfilisu. Syfilis má veľa príznakov a symptómov, čomu zodpovedá aj rozdelenie syfilisu. Inkubačná doba: • 3 týždne od pohlavného styku po vznik primárnej lézie, • 6 týždňov od vzniku primárnej lézie po objavenie sa exantému. Rozdelenie syfilisu: • včasný syfilis: syfilis I, syfilis II, syfilis latens seropositiva (včasná latencia), • neskorý syfilis: syfilis III, syfilis latens (neskorá latencia), syfilis IV.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 017; 018; 020; 031; 049; 051; 060; 063; 073; 104; 108; 155; 156; 163; 289; 302; 312; 331; 367; 329

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 017; 018; 020; 031; 049; 051; 060; 063; 073; 104; 155; 156; 163; 289; 302; 312; 367

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za týždeň
Frekvencia VšZP
2x za týždeň
Interferencia

Silne hemolytické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Potvrdenie diagnózy syfilisu spočíva vo vyhodnotení súboru klinických príznakov a laboratórnych testov. Sérologická diagnostika syfilisu sa klasifikuje do dvoch skupín – na netreponemálne testy (RRR) a treponemálne testy (dôkaz protilátok proti Treponema pallidum imunochemicky).
Primárne štádium: v primárnom štádiu ochorenia môže byť sérologické vyšetrenie negatívne. Ak je test negatívny a pretrváva podozrenie na syfilis, je potrebné test opakovať. Primárne štádium prechádza plynule do sekundárneho štádia.
Sekundárne štádium: sekundárne štádium začína približne v 9. týždni po infikovaní. Priebeh neliečeného syfilisu nie je vždy rovnaký, často vzniká dlhoročná latencia, pri ktorej sú špecifické sérové reakcie pozitívne. Nové prejavy syfilisu môžu kedykoľvek prepuknúť, inokedy zasa trvá 10 až 20 alebo viac rokov, kým syfilis neočakávane manifestuje na koži alebo na vnútorných orgánoch.
Terciárne štádium: Terciárne prejavy ochorenia nie sú kontagiózne a sú histologicky rozpoznateľné špecifickým granulomatóznym zápalom so sklonom k nekróze. Nešpecifické séroreakcie môžu byť pozitívne, ale približne u 30 % pacientov aj negatívne. Špecifické séroreakcie sú vždy pozitívne.
Kvartérne štádium: Pre kvartérne štádium je typické, že v mozgu, v mieche a v parenchýme kostnej drene vznikajú degeneratívne zmeny (3 % pacientov – tabes dorsalis a 5 % pacientov – progresívna paralýza; v prípade, že sa ochorenie nelieči). Diagnóza sa určuje z klinicko-neurologického nálezu a zo sérologického vyšetrenia krvi a likvoru. Špecifické séroreakcie sú vždy pozitívne. Likvor vykazuje vysokú pozitivitu špecifických i nešpecifických reakcií.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Krv po odbere je potrebné uchovávať pri teplote 20 – 25 °C a čo najskôr ju odoslať do laboratória. Ak sa predpokladá, že vzorku nebude možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej centrifugáciu. Odseparované sérum je potrebné skladovať pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 7 dní. Dlhodobejšie skladované sérum treba uchovávať zmrazené pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
Anti Treponema pallidum
negatívne
pozitívne
RRR
negatívne
slabo pozitívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.