Somatotropín – STH (Rastový hormón)

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Nazýva sa aj rastový hormón. Polypeptid, hormón adenohypofýzy. Stimuluje bunky k rastu, reprodukcii a regenerácii. Patrí medzi stresové hormóny. Mobilizuje mastné kyseliny z tukových zásob, zvyšuje koncentráciu glukózy v krvi. Stimuluje tvorbu IGF-1. Je nevyhnutný pre postnatálny vývin organizmu a pre metabolizmus bielkovín, tukov, minerálov a cukrov. Sekrécia STH podlieha cyklickým zmenám.
Cena za 1 vyšetrenie
5 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
STH je indikovaný pri diagnostike a liečbe porúch sekrécie STH. Medzi klinické prejavy hyposekrécie patrí nanizmus. Nadmerná produkcia je spojená s gigantizmom a akromegáliou. Náhodné merania koncentrácie STH nie sú vhodné, pretože jeho hladinu ovplyvňuje rad stimulov.
Indikácia VšZP

001; 007; 008; 060; 062; 064; 153

Indikácia Union

001; 007; 008; 060; 062; 064; 153

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
6x za štvrťrok
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika nanizmu, akromegálie a gigantizmu, hodnotenie liečby rastovým hormónom, nádory hypofýzy a hypotalamu.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Plná krv je pri teplote 25 °C stabilná 3 dni. Sérum je pri teplote 25 °C stabilné rovnako 3 dni, pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 8 dní a pri -20 °C až 3 mesiace.
Referenčné rozpätie
Užšia diferenciácia podľa pohlavia a veku. Pre bližšie informácie navštívte stránku www.alphamedical.sk
(laboratórna príručka – kapitola referenčné intervaly).
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.