Stanovenie p2PSA a výpočet PROSTATE HEALTH INDEX – Index zdravej prostaty (PHI)

Metóda

CLIA, výpočet

Význam stanovenia
Proenzýmová forma prostatického špecifického antigénu [-2]proPSA je frakciou v plazme cirkulujúceho free PSA. Pri kombinácii s PSA a freePSA umožňuje stanoviť PHI. Tento index sa používa ako pomôcka pri rozlíšení karcinómu prostaty od benígnej hyperplázie prostaty u mužov vo veku nad 40 rokov s hodnotou celkového PSA v intervale 2,0 – 10,0 ng/ml.
Cena za 1 vyšetrenie
100 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • hyperplázia prostaty, • zápalové choroby prostaty, • karcinóm prostaty. Odporúčame preventívne u mužov nad 50 rokov raz ročne; pri výskyte karcinómu prostaty v rodinnej anamnéze už od 40. roku života.
Indikácia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union

012; 019; 043; 047; 319; 322; 591

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
1x za deň
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
1x za mesiac
Interferencia

Pred odberom na vyšetrenie nebicyklovať, nejazdiť na koni.

Použiteľnosť pre prax

Diferenciálna diagnostika ochorení prostaty.

Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.

Referenčné rozpätie

PHI < 52 negatívne

Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.