Stanovenie protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2,M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC1, SLA/LP, Ro52

Metóda
IB a IF (nepriama)
Význam stanovenia
Reakčný profil autoprotilátok pri autoimunitných ochoreniach pečene umožní orientáciu pri primárnej biliárnej cirhóze, pri sklerotizujúcej cholangitíde, pri autoimunitnej hepatitíde, pri chronických zápalových ochoreniach pečene vírusového pôvodu (hepatitídy C a D) alebo pri hepatitídach zatiaľ neznámej etiológie.
Cena za 1 vyšetrenie
25 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Protilátky pri autoimunitnom ochorení pečene sa určujú metódou imunoblot (IB), ktorá je doplňujúcou metódou po predchádzajúcom stanovení IF reakcie na tkanivových rezoch z pečene a obličky krysy a primátov. IB pracuje na princípe väzby pacientovho séra s paletou antigénov nanesených na stripoch, ktoré sú v záverečnom kroku vizualizované príslušným antisérom a reagensom na alkalickú fosfatázu. Test (profil) IB spolu s nálezom IF napomáha odlíšiť základné formy autoimunitnej hepatitídy (pozri tabuľku). Testy IF a IB je niekedy potrebné doplniť testom ELISA. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné ochorenia pečene, spresnenie diagnózy.
Indikácia VšZP

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163; 329

Indikácia Union

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické alebo lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Stanovenie protilatok pri autoimunitnom ochoreni pecene_pouzitelnost pre prax.JPG
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere treba čo najskôr odoslať do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky v deň odberu, krv možno nechať zraziť státím pri teplote 20 – 25 °C po dobu 2 hodín. Sérum je najlepšie odsať po centrifugovaní. Odsaté a sérum sa uskladňuje pri teplote 2 – 8 °C (ostáva stabilné 1 týždeň). Zmrazenie nie je vhodné.
V prípade, že nie je v ambulancii centrifúga, možno doručiť zrazenú krv (uskladniť pri teplote 2 – 8 °C). Aj pri transporte je potrebné zabezpečiť teplotu 2 – 8 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.