Stanovenie protilátok proti ľudským spermiám (NIF, výsledky do 3 dní)

Metóda
IF (nepriama)
Význam stanovenia
Protilátky proti štruktúram ovária (AOAb, anti-ovarian antibodies) sa zisťujú IF testom na rezoch z vaječníkov (ovárií) opičieho pôvodu.
Cena za 1 vyšetrenie
6,50 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Prvotné poruchy menštruácie sú dôvodom na testovanie autoprotilátok proti štruktúram (folikulom) ovária; väčšina autorov totiž zisťuje významnú koreláciu medzi poruchami menštruácie u žien a prítomnosťou autoprotilátok proti bunkám folikulov ovárií – potvrdzujúc autoimunitný pôvod takejto dysfunkcie. Prvotná nedostatočnosť vaječníkov (POI, primary ovarian insufficiency) je amenorea spojená s hypogonadizmom, ktorá sa vyvíja u žien pred 40. rokom života. Popri primárnych a sekundárnych folikuloch pozorujeme veľa rastúcich antrálnych folikulov s diferencujúcimi sa bunkami theca folliculi interna a externa, ktoré však nedozrievajú do výsledných Graafových folikulov. V stróme sa nachádza výrazný infiltrát zložený z T-lymfocytov. Protilátky reagujú najmä s bunkami theca ovarii (interna alebo externa), čo spôsobuje ich poškodenie (spolu s pôsobením cytotoxických T-lymfocytov) a následnú cystickú premenu ovárií. Základným nálezom je pribúdanie nezrelých folikulov v kôre ovária s poškodením tekálnych buniek, respektíve ich selektívnou deštrukciou (pri zachovaní granulózových buniek). Uvedené autoprotilátky je možne v prvom kroku detegovať metódou nepriamej imunofluorescenie. V prípade pozitívneho výsledku sa odporúča vyšetriť krvné hladiny FSH a LH (napríklad metódou ELISA), lebo klesá hladina estradiolu, ale stúpa hladina FSH (kompenzácia sekrécie steroidov). Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • poruchy menštruácie, • amenorea, • hypogonadizmus, • primárna nedostatočnosť ovárií.
Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Prítomnosť protilátok ASA v sére (u muža ako aj ženy) informuje o prítomnosti autoimunitného procesu, ktorý viedol k tvorbe protilátok k niektorému z antigénov buniek spermií u jedného zo sexuálnych partnerov. V prípade prítomnosti ASA v sére muža je potrebné vyšetriť jeho ejakulát na autoprotilátky, ktoré sú naviazané na spermie.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky do laboratória ihneď, plnú krv možno nechať zraziť pri teplote 20 – 25 °C (najdlhšie 2 hodiny). Ak nedôjde k transportu ani po uplynutí 2 hodín, je potrebné zabezpečiť scentrifugovanie vzorky. Získané sérum možno uchovávať pri teplote 2 až 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak nemožno zabezpečiť centrifugovanie v ambulantných podmienkach, treba zrazenú krv uchovávať v chladničke (teplota 2 – 8 °C , zmrazenie nie je vhodné). Chladenie je potrebné zabezpečiť aj počas dopravy vzorky do špecializovaného laboratória.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.