Stanovenie protilátok proti štruktúram placenty (NIF, výsledky do 3 dní)

Metóda
IF (nepriama)
Význam stanovenia
Pilotné stanovenie prítomnosti autoprotilátok u gravidných žien s anamnézou spontánneho potratu alebo pri autoimunitných ochoreniach s možnosťou poškodenia plodu.
Cena za 1 vyšetrenie
6,50 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Imunitná reakcia zo strany plodu proti syncyciálnym bunkám trofoblastu (SCT) placenty býva spojená s opakovanými spontánnymi potratmi charakterizovanými tvorbou protilátok proti jeho povrchovým antigénom. SCT nemá klasické molekuly HLA (iba HLA-G), ale jeho toll-like receptory rozpoznávajú imunogénne molekulové vzory (napr. lipopolysacharidy) infekčných agensov matky. Preto sa aj mechanizmom skríženej reakcie môžu tvoriť autoprotilátky proti antigénom fetálnych buniek, ktoré prenikajú medzi špirálovité artérie placenty a vytvoria uteroplacentálny cievny systém. Presný výpočet jednotlivých terčových molekúl SCT nie celkom známy, avšak početné antigénové epitopy boli identifikované pomocou bunkových línií derivovaných z choriokarcinómu (napríklad bunky JEG-3, ktoré reagujú s autoprotilátkami matky pri metóde nepriamej IF). Medzi najznámejšie autoantigény SCT patrí ceramid hepta-dekasacharid, ktorý je prítomný aj v membráne erytrocytov umbilikálnej krvi (pôvodne aglutinačná reakcia). Okrem autoprotilátok voči povrchovým antigénom trofoblastu sa do stien cievneho systému placenty ukladajú imunokomplexy obsahujúce anti-fosfolipidové protilátky alebo protilátky ANA či anti-ds-DNA protilátky (pri SLE u matky). Uvedené procesy vedú k deciduálnej vaskulopatii a trombóze s poškodením klkov placenty – viditeľné pri histologickom vyšetrení. Protilátky ANA (najmä SSA/ Ro-52) vyvolajú poškodenie prevodového systému srdca plodu, čo spôsobí kongenitálne poruchy srdcového rytmu a zastavenie srdca (congenital heart block). Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • spontánny potrat v anamnéze (predčasný potrat na autoimunitnom základe), • preeklampsia, • autoprotilátky u matky (ANA, anti-fosfolipidové protilátky, protilátky proti receptoru AT1-AA, protilátky proti kardiolipínu aCL a iné), • cytokíny k krvi (TNF-alfa).
Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Jednoduché skríningové vyšetrenie autoprotilátok proti bunkám syncýciotrofoblastu pred indikáciou detailnejšieho vyšetrenia ostatných biomarkerov preeklampsie, profylaxia potratov na autoimunitnom základe, profylaxia poškodenia plodu autoprotilátkami od matky (pri SLE ap).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky do laboratória ihneď, plnú krv možno nechať zraziť pri teplote 20 – 25 °C (najdlhšie 2 hodiny). Ak nedôjde k transportu ani po uplynutí 2 hodín, je potrebné zabezpečiť scentrifugovanie vzorky. Získané sérum možno uchovávať pri teplote 2 až 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak nemožno zabezpečiť centrifugovanie v ambulantných podmienkach, treba zrazenú krv uchovávať v chladničke (teplota 2 – 8 °C , zmrazenie nie je vhodné). Chladenie je potrebné zabezpečiť aj počas dopravy vzorky do špecializovaného laboratória.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.