Stolica na zvyšky

Metóda
Mikroskopia
Význam stanovenia
Zloženie stolice závisí od množstva a druhu prijatej potravy a tiež od funkčnej schopnosti tráviacich orgánov. Stolicu vyšetrujeme mikroskopicky na prítomnosť nestrávenej zložky potravy – tukových kvapiek, škrobu a svalových vlákien. Na základe prítomnosti nestrávených zvyškov potravy je možné usudzovať, o aký druh a typ poruchy trávenia ide.
Cena za 1 vyšetrenie
0,83 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Za normálnych okolností sa v stolici tuky, škrobové zrná a svalové vlákna nevyskytujú. Prítomnosť tukových kvapiek v stolici svedčí o poruche vstrebávania tukov. Prítomnosť škrobových zŕn v stolici svedčí o poruche trávenia cukrov, prípadne pankreatickej insuficiencie. Prítomnosť svalových vlákien v stolici svedčí o nenatrávených svalových vláknach, čo svedčí o nedostatočnej proteolýze.
Indikácia VšZP

001; 007; 008; 019; 020; 043; 048; 050; 060; 153; 154; 156

Indikácia Union

001; 007; 008; 019; 020; 043; 048; 050; 060; 153; 154; 156

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za deň
Frekvencia VšZP
1x za deň
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Poruchy vstrebávania tukov, pankreatická insuficiencia a nedostatočná proteolýza.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Pred odberom na vyšetrenie sa odporúča dodržanie Schmidtovej diéty po dobu 4 dní.
Odber stolice: zo stolice odoberieme vzorku do plastovej skúmavky určenej na odber stolice.
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, je potrebné ju uchovávať pri teplote 2 – 8 °C.
Referenčné rozpätie
Mikroskopický nález nestrávených zložiek potravy - tukových kvapiek, škrobu, svalových vlákien - napovedá o type poruchy trávenia.
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.