Systémová skleróza (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl75, PM-Scl-100,Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP155 (RNAP-III), RP11 (RNAP-III), CENP A, Scl-70 (NIF, výsledky do 3 dní)

Metóda
Nepriama imunofluorescencia a imunoblot
Význam stanovenia
Systémová skleróza (SSc) a ohraničená sklerodermia sú dve základné formy podobného autoimunitného ochorenia väziva kože, pri ktorom dochádza k poškodeniu fibroblastov, k nadprodukcii kolagénu a medzibunkovej hmoty väziva, ktoré napokon vedie k fibróze. Pri systémovej forme sklerodermie nastáva fibróza a obliterácia drobných ciev lokálne v koži, pľúcach, obličkách a srdcovom svale. V postihnutom väzive sa v dôsledku nejasných iniciačných podnetov hromadia mononukleárne zápalové bunky, ktoré uvoľňujú zápalové cytokíny, v dôsledku čoho sa rozvíja multiformný chronický zápal.
Cena za 1 vyšetrenie
25 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Pri systémovej sklerodermii sa vyskytujú anti Scl-70 autoprotilátky (40 %). Tie reagujú s príslušným determinantom topoizomerázy a rozoznávajú zatiaľ nepresne definovaný autoantigén na povrchu fibroblastov väziva – sú signálom zlej prognózy a indikátorom rozvoja systémovej formy choroby. Pri SSc sa vyskytujú aj protilátky proti RNA polymeráze (20 %). Protilátky anti CENP B, protilátky proti U3-RNP, Th/To a fibrillarin sú považované za charakteristické pre lokálnu formu sklerodermie. Vhodné v nasledujúcich prípadoch: • systémová skleróza SSc, difúzna a ohraničená forma, • overlap syndróm.
Indikácia VšZP

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163; 329

Indikácia Union

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
1x za štvrťrok
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Vyšetrenie informuje o priebehu autoimunitného procesu, potvrdzuje ochorenie SSc
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, keď dôjde k transportu do laboratória.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.