Transferín

Metóda
Imunonefelometria
Význam stanovenia
Transferín je beta-1-globulín, ktorý sa produkuje v pečeni, v retikuloendotelovom systéme, semenníkoch a vo vajíčkovodoch. Transferín reverzibilne viaže železo, meď, zinok a vápnik. Ako glykoproteínový nosič prenáša železo do pečene a do kostnej drene.
Cena za 1 vyšetrenie
3,50 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Transferín reguluje absorpciu železa. Väzobná kapacita železa odráža obsah transferínu v sére. Transferín sa meria množstvom železa, ktoré sa naň môže viazať = celková väzbová kapacita (TIBC). Pri deficite železa je koncentrácia transferínu zvýšená (vysoká kapacita plazmy viazať železo), pri jeho nadbytku znížená. Normálne je okolo 30 % transferínu nasýtených železom. Transferín stúpa pri anémiách z nedostatku železa, v poslednom trimestri tehotenstva a pri akútnej hepatitíde, klesá pri reaktívnej dysproteinémii, pečeňovej cirhóze, chronickej hepatitíde, nefróze a iných stratách bielkovín.
Indikácia VšZP

001; 002; 004; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 031; 040; 043; 048; 049; 060; 062; 063; 104; 140; 154; 155; 163; 216; 331; 329

Indikácia Union

001; 002; 004; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 031; 040; 043; 048; 049; 060; 063; 140; 154; 163; 216; 329; 062

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za týždeň
Frekvencia VšZP
2x za týždeň
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika anémií a poškodenia pečene, hemochromatózy a bielkovinovo-energetickej malnutrície.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 8 dní.
Referenčné rozpätie
0,20 – 0,40 g/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.