Voľné ľahké reťazce kappa Voľné ľahké reťazce lambda

Metóda
Turbidimetria
Cena za 1 vyšetrenie
celkové ľahké reťazce kappa (sérum): 4 EUR celkové ľahké reťazce lambda (sérum): 4 EUR voľné ľahké reťazce kappa (sérum): 10 EUR voľné ľahké reťazce lambda (sérum): 10 EUR voľné ľahké reťazce kappa (moč): 10 EUR voľné ľahké reťazce lambda (moč): 10 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Indikácia VšZP

001; 004; 007; 011; 019; 031; 040; 043; 104; 108; 140; 329

Indikácia Union

001; 004; 007; 011; 019; 031; 040; 043; 140; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
2x zatýždeň, 1x za deň
Frekvencia Union
1x za týždeň
Frekvencia VšZP
2x za týždeň
Interferencia

Silne hemolytické a chylózne sérum, vysoká koncentrácia CIK.

Použiteľnosť pre prax
Včasná diagnostika relapsu. Monitorovanie aktivity ochorenia – koncentrácia FLC je v pomerne dobrej korelácii s nádorovou masou. Monitorovanie rizika prerenálneho (a renálneho ) poškodenia obličiek, pretože FLC majú nefrotoxický efekt a takmer všetci pacienti s MM a s FLC v moči > 0,5 – 1,0 g/l majú tubulárne poškodenie. Význam pomeru indexu kappa/lambda v hore uvedených indikáciách má vyššiu interpretačnú hodnotu než len hodnotenie koncentrácie FLC.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené 2 dni pri teplote 2 až 8 °C. Sérum je možné skladovať 1 mesiac pri teplote 4 – 8 °C, respektíve 1 rok pri teplote -20 °C. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu (ani do 1 mesiaca od odberu), je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C. Odber moču: prvý ranný moč alebo zbieraný 24-hodinový moč (pri zbieranom moči treba dbať na to, aby sa zabránilo bakteriálnej kontaminácii – prídavok približne 1 g azidu sodného).
Referenčné rozpätie
Sérum: - celkové ľahké reťazce kappa: 1,7 – 3,7 g/l - celkové ľahké reťazce lambda: 0,9 – 2,1 g/l - voľné ľahké reťazce kappa: 3,30 – 19,4 mg/l - voľné ľahké reťazce lambda: 5,71 – 26,3 mg/l - index kappa/lambda: 0,26 – 1,65 Moč: - voľné ľahké reťazce kappa: 0,012 – 32,71 mg/l - voľné ľahké reťazce lambda: 0,000 – 4,99 mg/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.