Žiadanky a tlačivá

Základné vyšetrenie

Žiadanka o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia (účinnosť od 1. 9. 2020)
Žiadanka o základné vyšetrenie - Projekt Dôvera

Biochémia a hematológia

Žiadanka o vyšetrenie - Klinická biochémia a hematológia (účinnosť od 1. 9. 2020)
Žiadanka o vyšetrenie - Biochémia – prenatálny skríning (účinnosť od 1. 9. 2020)
Žiadanka o vyšetrenie - Diabetológia (účinnosť od 1. 9. 2020)
Žiadanka o vyšetrenie - Špeciálna hematológia (účinnosť od 1. 9. 2020)
Žiadanka o vyšetrenie - Likvor (účinnosť od 1. 9. 2020)

Imunológia a alergológia

Žiadanka o vyšetrenie − Imunológia a alergológia (účinnosť od 1. 9. 2020)
Príloha k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgE – Zoznam alergénov

Mikrobiológia

Žiadanka o vyšetrenie − Klinická mikrobiológia - Bakteriológia a parazitológia (účinnosť od 1. 9. 2020)
Žiadanka o vyšetrenie − Mykológia a diagnostika TBC (účinnosť od 1. 9. 2020)

Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení

Žiadanka o vyšetrenie − Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov (účinnosť od 1. 9. 2020)
Žiadanka o vyšetrenie − Diagnostika COVID-19 (účinnosť od 1. 9. 2020)

Genetika

Rutinná diagnostika (účinnosť od 1. 12. 2020)
Zriedkavé ochorenia (účinnosť od 1. 12. 2020)
Katalóg genetických vyšetrení (účinnosť od 11. 12. 2020)
Cytogenetika (účinnosť od 1. 12. 2020)
Somatické mutácie (účinnosť od 1. 12. 2020)
TREC-KREC (účinnosť od 1. 12. 2020)
FISH vyšetrenie (účinnosť od 1. 12. 2020)

Špeciálne balíky

TROMBOtest

Patologická anatómia

Biopsia, negynekologická cytológia (účinnosť od 1. 10. 2018)
Gynekologická cytológia (účinnosť od 1. 11. 2018)
Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Prešov (účinnosť od 1. 10. 2019)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen. (úč. od 1. 9 . 2020)
Žiadanka na odberový materiál – Patológia (účinnosť od marca 2018)

Vyzdvihovanie výsledkov vyšetreni

Plnomocenstvo
Žiadosť o zaslanie výsledkov zdravotných vyšetrení e-mailom

Na otvorenie zazipovaného výsledku, si prosím, nainštalujte bezplatný software 7-zip dostupný na https://www.7-zip.org/download.html

Sťažnosti

Formulár na podanie sťažnosti