Katalóg vyšetrení

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, kontaktujte prosím call centrum 0850 150 000.

Elektroforéza bielkovín

Metóda 
Elektroforéza na agarózovom géli
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 019; 020; 025; 031; 045; 049; 050; 060; 062; 063; 104; 145; 156; 163; 331; 329; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

všetky lekárske odbornosti

Elektroforéza bielkovín

Metóda 
Elektroforéza na agarózovom géli
Indikácia VšZP 

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

všetky lekárske odbornosti

ENA IgG skríning

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 007; 009; 040; 045; 060; 063; 116; 140; 145; 163

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 009; 040; 045; 060; 063; 116; 140; 145; 163

Erytropoetín

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 003; 007; 019; 031; 043; 060; 063; 156; 163; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 003; 007; 019; 031; 043; 060; 063; 156; 163; 329

Estradiol

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

009; 064; 153

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

009; 064; 153