Časopis inVitro

Kolorektálny karcinóm (KRK) je už v súčasnosti považovaný za civilizačné ochorenie s významným socioekonomickým dopadom. Incidencia tohto novotvaru neustále stúpa a vo vyspelých krajinách predstavuje...
Genetika zohráva v diagnostike hematologických ochorení často veľmi dôležitú – miestami až nevyhnutnú – úlohu. Kým niektoré hematologické ochorenia nemajú prítomný špecifický genetický marker, pri...
Toto číslo je venované všeobecnému lekárstvu, ktoré som začal študovať ešte za socializmu. Vtedy sme boli rozdelení na zubárov – tí študovali 5 rokov – a pediatrov a všeobecných lekárov, ktorí...
Odpoveď na otázku položenú v nadpise vyzerá byť jednoduchá a logická: medzi nárastom počtu onkologických ochorení na jednej strane a vystaveniu populácie neustále sa zvyšujúcemu množstvu chemických...

Aktuality

Zobraziť všetky aktuality

Kalendár podujatí

29. 4. 201630. 4. 2016
Hotel Dixon, Banská Bystrica
Zúčastníme sa
12. 5. 201614. 5. 2016
Hotel Holiday Inn, Žilina
Zúčastníme sa
9. 6. 2016
City hotel Bratislava
Naše podujatia