Kariéra

Spoločnosť Alpha medical, s. r. o., patrí medzi lídrov v oblasti laboratórnej medicíny v odboroch biochémie, hematológie, mikrobiológie, genetiky a imunológie a patologickej anatómie. Naše úspechy podporené kvalitnými a rýchlymi službami sa nám darí zabezpečovať iba vďaka príspevku každého jednotlivého zamestnanca v rámci spoločnosti.

Uvedomujeme si hodnotu ľudí, ktorí pracujú pre Alpha medical a.s. a vieme, že iba motivované tímy dosiahnu úspech. Preto našich zamestnancov podporujeme rôznymi výhodami, možnosťami v ich odbornom i profesijnom rozvoji a to tak v prípade, že práve začínajú budovať svoju kariéru ako i v prípade ďalšieho kariérneho posunu.

Ak sa i vy chcete stať súčasťou niektorého z tímov špičkových odborníkov v oblasti laboratórnej diagnostiky, neváhajte sa obrátiť so svojou žiadosťou o zamestnanie.

Si študent alebo absolvent?

Spoločnosť Alpha medical, s. .r. o., má pre absolventov a študentov posledných ročníkov lekárskych fakúlt pripravený program na podporu vytvárania pracovných podmienok a ich zaradenie do profesijného života.

Obsahom tohto programu je:

  • intenzívna odoborná a teoretická príprava v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a imunológia, patologická anatómia a laboratórna medicína,
  • komplexná príprava na atestácie v uvedených odboroch vrátane financovania štúdia,
  • podpora účasti na odobrných seminároch a konferenciách,
  • zabezpečenie kvalitných odborných internými školení a účasti na vedeckých radách,
  • prepojenie teoretickej prípravy študentov a praktického využitia laboratórnej medicíny už počas štúdia, zapojením sa do projektov študentských vedeckých a odborných činností,
  • intenzívny adaptačný program pre absolventov, ktorí nastúpia do zamestnania v našej spoločnosti.

V rámci tohto programu sa zamestnanec detailne zoznámi s jednotlivými odbornými postupmi a vyšetrovacími metódami v príslušných odboroch laboratórnej diagnostiky (spolupráca so špičkami v oblasti laboratórnej diagnostiky v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia a lekárska genetika a imunológia).

Koho aktuálne hľadáme?

V súčasnosti obsadzujeme nasledujúce pracovné pozície:

Medicínsky reprezentant pre oblasť laboratórnej diagnostiky (Bratislavský kraj)

Medicínsky reprezentant pre oblasť laboratórnej diagnostiky (Nitriansky kraj)

Medicínsky reprezentant pre oblasť laboratórnej diagnostiky (Banskobystrický kraj)

Zdravotnícky laborant (Martin)

Operátor call centra

Mzdový účtovník/personalista

Laboratórny diagnostik - molekulárny genetik (Košice)

Lekár - patológ (Košice)

Chcete nás kontaktovať?

Alpha medical, s. r. o.
Záborského 2
036 01 Martin
e-mail: kelcik.peter(zavinac)alphamedical.sk
tel: +421 43 4220041, +421 910 888 934