Časopis inVitro

Panvová bolesť patrí medzi najčastejšie zdravotné ťažkosti u žien vo fertilnom veku. Za panvovú bolesť považujeme bolesť, ktorá je lokalizovaná v podbrušku, prípadne aj v driekovej oblasti, ale nikdy...
Únava predstavuje štandardnú súčasť nášho života. Je hranicou, ktorá zabraňuje možnému poškodeniu organizmu (okrem bolesti) a mala by prirodzene nastoľovať proces oddychu. Nie vždy sa tak aj deje a...
Dôraz treba klásť na výber kvalitných pedagógov, pretože iba tí vedia produkovať kvalitných absolventov. Presvedčila ho o tom viac než 30-ročná prax na pozícii vysokoškolského učiteľa. Okrem...
Počas svojej bohatej kariéry zažila vzostupy aj pády slovenského zdravotníctva. Adrenalín do života jej priniesli nielen Zajacove reformy, ale aj pneumotorax jedného z účastníkov summitu Bush – Putin...
Zobraziť všetky články

Aktuality

Zobraziť všetky aktuality

Kalendár podujatí

21. 11. 201922. 11. 2019
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine - Aula Magna
Zúčastníme sa
26. 11. 2019
Hotel Ondava
Naše podujatia