Ambulancia hematológie a transfúziológie

Hematológia a transfúziológia je medicínsky odbor zaoberajúci sa chorobami krvi, jej jednotlivých zložiek a krvotvorných orgánov.

Krv je tekutý orgán, ktorý koluje v našich cievach. Jeho úlohou je prenos kyslíka a živín k bunkám celého tela, odstraňovanie odpadových produktov metabolizmu buniek, likvidácia škodlivín a zabezpečenie obranyschopnosti organizmu. Hlavnou zložkou krvi sú približne z 50 % bunkové elementy – červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky.

Červené krvinky slúžia na prenos kyslíka do tkanív, biele krvinky zabezpečujú obranu organizmu pred cudzorodými mikroorganizmami. Dôležitou funkciou krvi je aj jej zrážanlivosť, ktorú zaisťujú krvné doštičky. Zrážanie krvi zabezpečuje udržanie krvi v uzavretom krvnom obehu. Kostná dreň je orgán uložený v kostiach. Obsahuje zárodočné bunky, ktoré svojím rozmnožovaním zabezpečujú obnovu buniek kolujúcich v periférnej krvi. Lymfatické uzliny sú roztrúsené po celom tele, slúžia ako sklad pamäťových buniek reagujúcich na špecifickú noxu. Slezina slúži na odstraňovanie poškodených a starých krvných elementov z krvného obehu, na čom sa sčasti podieľa aj pečeň.

Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s chorobami krvi a krvotvorby, s nádorovými ochoreniami kostnej drene a lymfatických uzlín, pacientom s krvácavými ochoreniami, tromboembolickými komplikáciami a trombofíliami. Monitoruje pacientov s antikoagulačnou liečbou ako z hematologickej indikácie, tak aj z indikácie iných odborov (internista, kardiológ, angiológ, neurológ).

Zdravotnú starostlivosť vrátane dispenzarizácie poskytuje deťom aj dospelým. Pacienti s krvnými ochoreniami sú dispenzarizovaní a pravidelne sledovaní v ambulancii.
V diagnostike a liečbe využíva služby a úzko spolupracuje s laboratóriom hematológie a transfúziológie a ostatnými laboratóriami.

Na hematologickú ambulanciu sú pacienti odosielaní praktickým alebo odborným lekárom s/so:

 • anémiou (chudokrvnosť),
 • trombocytopéniou (nedostatok krvných doštičiek),
 • krvácavými prejavmi,
 • zväčšenými lymfatickými uzlinami,
 • zvýšeným počtom bielych krviniek, trombocytov alebo červených krviniek,
 • zníženým počtom bielych krviniek,
 • podozrením na hematologickú malignitu,
 • podozrením na poškodenie krvotvorby,
 • trombózou alebo pľúcnou embóliou,
 • podozrením na poruchu metabolizmu železa, vitamínu B12 a kyseliny listovej,
 • podozrením na trombofilný stav,
 • požiadavkou na monitorovanie antikoagulačnej liečby.

Na diagnostiku hematologických ochorení sa vykonáva:

 • odber krvi na:
  • základné laboratórne vyšetrenia v hematologickom a biochemickom laboratóriu,
  • bežné a špeciálne hemokoagulačné vyšetrenia,
  • imunohematologické vyšetrenia,
  • špeciálne biochemické vyšetrenia,
  • imunologické vyšetrenia,
  • cytometrické vyšetrenia,
  • sérologické vyšetrenia,
  • mikrobiologické vyšetrenia,
  • genetické vyšetrenia,
 • punkcia kostnej drene s mikroskopickým vyšetrením kostnej drene,
 • trepanobiopsia kostnej drene s histologickým vyšetrením kostnej drene,
 • RDG a ultrazvukové vyšetrenia, prípadne ďalšie špeciálne vyšetrenia,
 • lekárske vyšetrenia.

Liečebné výkony, ktoré sa vykonávajú na hematologickej ambulancii:

 • transfúzia krvi,
 • chemoterapia,
 • infúzie krvných derivátov, koagulačných faktorov,
 • podávanie iných liekov v infúziach, podkožne alebo do svalu,
 • liečebné venepunkcie.

Informácie pre pacientov

 1. Okrem výnimočných situácií pacientov objednávame – termín objednania sa riadi závažnosťou indikácie.
 2. Ak má pacient odosielací lístok od lekára, vyšetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou. V opačnom prípade musí byť vyšetrenie uhradené v samopatcovskom režime podľa aktuálneho cenníka Alpha
  medical
  .
 3. Sme zmluvnými partnermi zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union.
 4. Na odber krvi treba prísť nalačno.
 5. Pri prvom vyšetrení treba doniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať priamo ambulanciu.