Centrá hemostázy a trombózy

Hematológia

V súčasnej dobe hematológia vďaka novým diagnostickým technikám získala nové rozmery. Vznikla nová disciplína hemostazeológia. Hemostáza má dôležitú úlohu v patogenéze viacerých ochorení, napríklad kardiovaskulárnych, cerebrovaskulárnych, ako sú angina pectoris, infarkt myokardu, ischémia mozgu, uzávery periférnych artérii, hlboká venózna trombóza, vaskulitídy, autoimunitné, systémové ochorenia, nefrotický syndróm, akútna renálna insuficiencia, HUS, TTP a podobne.

Naše Centrá   hemostázy   a   trombózy  v  Bratislave,  Košiciach,   Prešove,   Nitre  a v Martine poskytujú vysokošpecializované služby, ktoré doposiaľ neboli v regióne bežne dostupné. Ide o špeciálne laboratórne vyšetrenia, hodnotenie a závery vyšetrení, interpretáciu výsledkov, diagnostiku vrodených a získaných krvácavých a trombofilných stavov. Na týchto pracoviskách navrhujeme liečebné postupy, monitorujeme pacientov s antikoagulačnou liečbou, podieľame sa na predoperačnej príprave pacienta s koagulopatiou, trombofíliou, pacienta s antikoagulačnou liečbou, poskytujeme konziliárnu činnosť a ambulantnú starostlivosť.

Špeciálnymi hemokoagulačnými laboratórnymi vyšetreniami vieme stanoviť diagnózu správne a rýchlo. Pomocou molekulových markerov aktivácie trombocytov, markerov generácie trombínu, poškodenia cievneho endotelu a podobne môžeme stanoviť subklinickú diagnózu tromboembolických ochorení, trombofilných stavov, zachytiť pretrombotický stav, hyperkoagulačný stav s chýbajúcou klinikou, zistiť príčinu opakovaných potratov, prítomnosť inhibítorov zrážania, hodnotiť efekt trombolytickej, antikoagulačnej, či antitrombotickej liečby.

Úlohami Centier hemostázy a trombózy sú:

  • diagnostikovať vrodené a získané poruchy hemostázy, krvácavé a trombofilné stavy a poruchy primárnej hemostázy,
  • zabezpečiť komplexnú liečbu, prevenciu a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s týmito ochoreniami,
  • poskytovať konziliárnu činnosť pre iné medicínske odbory,
  • spolupracovať s inými odborníkmi pri komplexnej diagnostike a liečbe (chirurg, internista, kardiológ, gynekológ, pediater, genetik, ortopéd a podobne).

Viac informácií o našich Centrách hemostázy a trombózy nájdete tu.

Žiadanky

Žiadanka Bratislava
Žiadanka Košice
Žiadanka Martin
Žiadanka Martin cytometria
Žiadanka Nitra
Žiadanka Prešov