LBC – Liquid based cytológia

Liquid based cytológia je celosvetovým štandardom v oblasti cytologickej diagnostiky. „Jej zavedenie na Slovensku považujeme za aktívny krok smerom k prevencii rakoviny krčka maternice,“ povedala MUDr. Eva Siracká, DrSc. z Ligy proti rakovine. 

Spoločnosť Alpha medical má vo svojom portfóliu vyšetrení aj cytologické vyšetrenia metódou Liquid based. Cytologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice by mali absolvovať všetky ženy s aktívnym pohlavným životom. To znamená aj tie, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia. Rakovinové bunky sa totiž môžu objaviť hocikedy počas života, a to aj bez akýchkoľvek prejavov bolesti, krvácania či iných príznakov. Preto nepostačuje jednorazové cytologické vyšetrenie. Jedine pravidelné a kvalitné cytologické vyšetrenie dokáže na povrchu krčka maternice včas zachytiť poškodené bunky, ktoré majú sklon k nádorovým zmenám. Pri zanedbávaní preventívnych prehliadok a cytologického vyšetrenia môže môžu tzv. dysplastické zmeny na bunkách časom prerásť do rozvinutého štádia rakoviny.​

Prečo je metóda LBC lepšia než konvenčné vyšetrenie

Cytologické vyšetrenie konvenčnými metódami je spoľahlivé. Každá vyšetrovacia metóda je však zaťažená určitou chybou. Kvalita cytologického preparátu je priamo závislá na kvalite mikroskopického preparátu. Čím je kvalitnejší preparát, tým je kvalitnejšia a istejšia diagnóza. A práve kvalita preparátu je vyššia pri spracovaní metódou LBC, čím sa znižuje riziko falošne negatívneho nálezu (keď má pacientka rakovinu, ale vyšetrenie je negatívne) na minimum. Vyššia kvalita preparátu vyplýva z toho, že sa odobratý materiál nespracuje štandardne, ako pri konvenčnej cytológii, pretože úlohou tejto metodiky je okrem zisťovania prítomnosti dysplastických – predrakovinových buniek aj následný skríning infekcie HPV (ľudský papilloma vírus). Po odbere materiálu na cytologické vyšetrenie sa materiál nespracuje v jednom slede kompletne len na konvečné farbenie, a tak po zhotovení náteru na podložné sklíčko ostáva v odberovej nádobe (tzv. vialke) vždy časť materiálu. 

Úhrada za vyšetrenie 

Pre poistencov zdravotných poisťovní je cytologické vyšetrenie hradené zo zdravotného poistenia. Použitie špeciálneho odberového materiálu, odberovej nádobky a prístrojové spracovanie vzorky pri Liquid based cytológii však poisťovňa nehradí. Odporúčaná cena pre pacientku je preto 20 eur. Tento poplatok sa hradí priamo lekárovi.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o vyšetrení LBC, alebo neviete, koho o vyšetrenie požiadať, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.

Pozrite si leták

Vyšetrenie LBC – Liquid Based Cytology