Kariéra

Spoločnosť Alpha medical, s. r. o., patrí medzi lídrov v oblasti laboratórnej medicíny v odboroch biochémie, hematológie, mikrobiológie, genetiky a imunológie a patologickej anatómie. Naše úspechy podporené kvalitnými a rýchlymi službami sa nám darí zabezpečovať iba vďaka príspevku každého jednotlivého zamestnanca v rámci spoločnosti.

Uvedomujeme si hodnotu ľudí, ktorí pracujú pre Alpha medical a.s. a vieme, že iba motivované tímy dosiahnu úspech. Preto našich zamestnancov podporujeme rôznymi výhodami, možnosťami v ich odbornom i profesijnom rozvoji a to tak v prípade, že práve začínajú budovať svoju kariéru ako i v prípade ďalšieho kariérneho posunu.

Ak sa i vy chcete stať súčasťou niektorého z tímov špičkových odborníkov v oblasti laboratórnej diagnostiky, neváhajte sa obrátiť so svojou žiadosťou o zamestnanie.

Si študent alebo absolvent?

Spoločnosť Alpha medical, s. .r. o., má pre absolventov a študentov posledných ročníkov lekárskych fakúlt pripravený program na podporu vytvárania pracovných podmienok a ich zaradenie do profesijného života.

Obsahom tohto programu je:

  • intenzívna odoborná a teoretická príprava v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a imunológia, patologická anatómia a laboratórna medicína,
  • komplexná príprava na atestácie v uvedených odboroch vrátane financovania štúdia,
  • podpora účasti na odobrných seminároch a konferenciách,
  • zabezpečenie kvalitných odborných internými školení a účasti na vedeckých radách,
  • prepojenie teoretickej prípravy študentov a praktického využitia laboratórnej medicíny už počas štúdia, zapojením sa do projektov študentských vedeckých a odborných činností,
  • intenzívny adaptačný program pre absolventov, ktorí nastúpia do zamestnania v našej spoločnosti.

V rámci tohto programu sa zamestnanec detailne zoznámi s jednotlivými odbornými postupmi a vyšetrovacími metódami v príslušných odboroch laboratórnej diagnostiky (spolupráca so špičkami v oblasti laboratórnej diagnostiky v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia a lekárska genetika a imunológia).

Koho aktuálne hľadáme?

V súčasnosti obsadzujeme nasledujúce pracovné pozície:

Laboratórny diagnostik (Rožňava)​

Zdravotnícky laborant (Rožňava)​

Servisný technik (PKE)

Junior/Senior Java developer (Martin)

Zdravotnícky laborant (Spišská Nová Ves)

Zdravotnícky laborant (Žiar nad Hronom)

Sestra na hematologickej ambulancii (Kežmarok)

Zdravotnícky laborant (Bratislava - Petržalka)

 

Chcete nás kontaktovať?

Alpha medical, s. r. o.
Záborského 2
036 01 Martin
e-mail: kelcik.peter(zavinac)alphamedical.sk
tel: +421 43 4220041, +421 910 888 934