Pediatria pre prax, 59. pediatrické dni

Apríl25
Apríl26
25. 4. 2019 | 8:0026. 4. 2019 | 16:00
Bratislava, hotel Saffron
Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Vážení návštevníci kongresu,

pozývame vás na návštevu nášho stánku, kde vám radi predstavíme ponuku našich služieb vrátane zaujímavých noviniek v oblasti diagnostiky.

Zároveň dávame do pozornosti prednášku nášho kolegu MUDr. Martina Mistríka na tému TREC/KREC testovanie.

 

Odborným garantom podujatia je prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc..

Hlavné témy podujatia:

Črevo ako imunitný orgán

Inovatívna diagnostika

Intenzívna medicína v pediatrii

Metabolický syndróm

Moderné trendy vo výžive detí

Neonatálny skríning

Poruchy metabolizmu

Štandardné postupy v pediatrii

 

Viac informácií nájdete na stránkach organizátora.