Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Dôkaz ochorenia spôsobeného HIV vírusom.
Cena za 1 vyšetrenie
5,17 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Zdrojom infekcie je človek. Vírus sa primárne prenáša infikovanými bunkami (lymfocytmi, makrofágmi, dendritickými bunkami). K infekcii dochádza priamym prenosom: sexuálnym stykom alebo infikovanými injekčnými ihlami, transfúziami infikovanej krvi, aplikáciou infikovaných krvných derivátov, transplantovanými orgánmi, transplacentárnou cestou a materským mliekom. Po infikovaní sa objavia nešpecifické prejavy ako zvýšenie teploty, potenie, malátnosť, bolesti kĺbov a svalov, bolesti hlavy, nauzea, a pod. Príznaky pretrvávajú 3 až 14 dní a vymiznú spontánne. U niektorých infikovaných môže toto štádium prebehnúť bez akýchkoľvek klinických príznakov s prítomnou virémiou v krvi. Po tomto oddobí nasleduje asymptomatická fáza, ktorá trvá niekoľko rokov, u diagnostikovaných a neliečených zvyčajne 9 až 12 rokov. Charakterizuje ju prítomnosť protilátok proti antigénom HIV, pričom vírus z krvi takmer vymizne a presúva sa do periférnych lymfatických orgánov a tkanív. Po tomto období sa objavia klinické príznaky s rýchlym progresom choroby – chorí obyčajne zomierajú za 6 až 30 mesiacov.
Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Pri laboratórnom vyšetrení sa zistí výrazná lymfopénia spôsobená redukciou CD4+ lymfocytov. Mnohí jedinci infikovaní HIV môžu produkovať rôzne protilátky proti obalovým glykoproteínom a proti proteínom jadra vírusu. V kontraste s tým je zvýšená hladina imunoglobulínov IgA a IgG. U osoby infikovanej HIV sa v plazme najprv objaví antigén p24, ktorého hladina najskôr klesá až vymizne. Antigén vystriedajú protilátky anti-p24 a táto zmena sa označuje ako sérokonverzia. Časové obdobie od infekcie po sérokonverziu trvá zväčša 6 týždňov, ale u niektorých táto lag-fáza môže trvať viac ako 3 roky. Niekoľko týždňov od sérokonverzie sa pozoruje prepnutie syntézy z IgM anti-p24 na IgG anti-p24 a objavujú sa IgG protilátky aj proti iným antigénom HIV. S rozvojom choroby hladina anti-p24 klesá a v plazme sa znova objaví p24 antigén.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Krv po odbere je potrebné uchovávať pri teplote 20 – 25 °C a čo najskôr – do 24 hodín – ju odoslať do laboratória. Ak sa predpokladá, že vzorku nebude možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej centrifugáciu. Odseparované sérum je potrebné skladovať pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 7 dní. Dlhodobejšie skladované sérum treba uchovávať zmrazené pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne
reaktívne (reaktívne vzorky sú odosielané na konfirmáciu)
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.