HDL cholesterol

Metóda
Fotometria
Význam stanovenia
HDL-cholesterol (HDL-C) je lipoproteín s vysokou hustotou. Zo všetkých lipoproteínov obsahuje najviac bielkovín – lipidová zložka obsahuje hlavne fosfolipidy, estery cholesterolu, celkový cholesterol a triacylglyceroly. Väčšina častíc má antiaterogénny efekt (zabraňuje vzniku aterosklerózy). Tvorí sa zväčša priamo v plazme a len sčasti v pečeni a v stene čreva. Jeho hlavnou úlohou je transport cholesterolu medzi lipoproteínmi a odstraňovanie cholesterolu z krvného riečiska a z periférnych tkanív do pečene. V tom je jeho protisklerotický účinok.
Cena za 1 vyšetrenie
1,14 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Účelom testu je posúdenie rizika ischemickej choroby srdca. Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • klasifikácia dyslipoproteinémií, • skríning hypercholesterolémie.
Indikácia VšZP

001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 216; 331

Indikácia Union

001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 145; 153; 154; 155; 163; 216

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
1x za mesiac
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
HDL-C zabezpečuje reverzný transport esterifikovaného cholesterolu z periférnych buniek/tkanív do pečene, kde sa HDL-C degraduje a cholesterol sa uvoľňuje a čiastočne vylučuje žlčou. Mnohé klinické a epidemiologické štúdie ukázali negatívnu koreláciu medzi HDL-cholesterolom a výskytom choroby koronárnych artérií.
Prijíma sa názor, že absorpcia a transport cholesterolu z periférneho tkaniva do pečene pôsobí ako ochranný faktor proti vzniku aterosklerotických plakov.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom), po 12-hodinovom hladovaní
Plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 7 dní, pri dlhšom skladovaní – max. 3 mesiace – je potrebné zmrazenie na teplotu -70 °C.
Referenčné rozpätie
Vek: 0 dní - 3 roky
Pohlavie: oba
Výsledok [mmol/l]: 1,0 - 2,4


Vek: od 3 rokov
Pohlavie: žena
Výsledok [mmol/l]:1,2 - 2,4

Vek: od 3 rokov
Pohlavie: muž
Výsledok [mmol/l]: 1,0 - 2,0
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.