Vitamín A

Metóda
HPLC s UV detekciou
Význam stanovenia
Vitamín A (axeroftol) je vitamín rozpustný v tukoch. Existuje v dvoch prirodzených formách – vitamín A1 (retinol) a vitamín A2 (3-dehydroretinol). Vitamín A má mierne antioxidačné vlastnosti. Silnejším antioxidantom je β-karotén, čo je provitamín A (prekurzor vitamínu A; z jednej molekuly β-karoténu vznikajú 2 molekuly vitamínu A). Aktívna forma vitamínu A, 11-cis-retinol, je nevyhnutná pre videnie a pre správnu tvorbu a rohovatenie pokožky a funkciu slizníc.
Cena za 1 vyšetrenie
12,00 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Nedostatok vitamínu A sa prejavuje znížením citlivosti zraku, spôsobuje šeroslepotu a vysychnanie očnej rohovky, sklon k zápalu očných spojiviek a poškodení očnej sietnice, rohovatenie a šupinatenie kože, zníženie pohlavnej aktivity, spomalenie pohlavného vývoja, zníženie potencie, zníženie imunity, všeobecne zvýšenú náchylnosť na zápaly a niektoré ďalšie poruchy. Pri hypervitaminóze sa vitamín A ukladá v pečeni. Sledovaním žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu sa zistilo, že po jej vysadení je hladina vitamínu A v krvi veľmi vysoká. Početné pokusy na zvieratách, ktoré sa robili v oblasti embryológie a teratológie ukazujú, že nadbytok, ako aj nedostatok, vitamínu A môže poškodiť tkanivo embrya. Potreba vitamínu A v tehotenstve je presne ohraničená (denný príjem 0,77 – 3 mg). Aj u človeka boli publikované známe znetvorenia, ktoré poukazujú na nadmerné užívanie vitamínu A v prvom trimestri. Znetvorenia močových ciest, tváre, hlavy a CNS (centrálnej nervovej sústavy) nastupujú ako dôsledok vysokého príjmu v ranom tehotenstve.
Indikácia VšZP

001; 007; 008; 009; 014; 015; 018; 020; 048; 050; 060; 062; 114; 065; 336

Indikácia Union

001; 007; 008; 009; 014; 015; 018; 020; 048; 050; 060; 065; 062

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
3x za deň
Frekvencia Union
1x za týždeň
Frekvencia VšZP
1x za deň
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
• vyšetrenie suspektného deficitu alebo toxicity z nadmerného množstva vitamínu A
• diagnostika porúch zraku, hlavne nočnej slepoty a xeroftalmie
• diagnostika kožných chorôb
• skríning malabsorbcie
• užitočný v I. trimestri gravidity (nález vysokých hladín je spojený s vysokým rizikom teratogénnych účinkov na zárodok)
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
1,05 – 2,45 umol/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.