Vitamín B12

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Vitamín B12 je v potrave naviazaný na bielkoviny alebo peptidy. V žalúdku sa enzýmami rozkladá a uvoľnený vitamín B12 sa naviaže na bielkovinu R. Táto väzba je dôležitá, lebo inak ho organizmus nevie transportovať do tenkého čreva, kde sa pôsobením pankreatických enzýmov uvoľní z väzby a naviaže sa na intrinsic faktor (vytvára sa v žalúdku). Bunkové receptory potom tento vitamín B12 dokážu vychytávať. Vitamín B12 sa môže absorbovať aj pasívnou difúziou, ale tento proces je veľmi neefektívny, pretože sa absorbuje iba 1 % z podaného vitamínu B12. Vitamín B12 sa uskladňuje hlavne v pečeni a jeho zásoby vydržia niekoľko rokov.
Cena za 1 vyšetrenie
10,00 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vitamín B12 je potrebný: • pri produkcii červených krviniek (pri jeho nedostatku dochádza k rozvoju megaloblastickej anémie), • pri tvorbe myelínu, • pri syntéze RNA a DNA, • pre rast detí, • ako ochrana pred kumuláciou homocysteínu (bráni kumulácii homocysteínu).
Indikácia VšZP

001; 004; 005; 007; 008; 009; 014; 019; 020; 025; 031; 048; 049; 050; 060; 062; 063; 064; 065; 104; 114; 154; 163; 329; 332; 323

Indikácia Union

001; 004; 005; 007; 008; 009; 014; 019; 020; 025; 031; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 065; 154; 163; 329; 332; 062

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
1x zamesiac, 1x za deň
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
1x za mesiac
Interferencia

Hemolytické, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Najzávažnejšia porucha, ktorá vzniká v organizme pri nedostatku vitamínu B12, je perniciózna anémia. Pri tejto forme anémie majú krvinky typicky väčší objem (viac než 95 fl). Toto ochorenie treba nutne liečiť injekciami B12. Pacienti s deficitom vitamínu B12 sú bledí a cítia sa slabí, majú častejšie afty, poruchy nervov (pocity tŕpnutia a mravenčenia rúk a nôh), majú problémy s udržaním rovnováhy, pociťujú zhoršenie pamäte, majú depresie, sklon k náladovosti, zhoršenú koordináciu svalov atď. K častým laboratórnym nálezom u týchto pacientov patria aj zvýšené hladiny homocysteínu, a tým aj zvýšené riziko aterosklerózy.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C, stabilné 30 dní.
Referenčné rozpätie
156 – 672 pmol/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.